Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Åkersberga

Hackstavägen 9
184 32 Åkersberga

Öppettider

Må, ti, to, fre 8.00 - 17.00
Lunchstängt 12.30 - 13.30
On 08.00 - 21.00
Lö Stängt
Sö stängt

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 540 621 25
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

dags att hd-röntga?

 
Det finns flera olika bekämpningsprogram mot rasbundna problem som Svenska Kennelklubben ansvarar för.
 
Många raser har ett bekämpningsprogram mot höftledsdysplasi och armbågsledsartros, i vissa fall även mot knäledsartros.
Detta för att hjälpa uppfödare och djurägare till friskare och sundare hundar.
 
• Höftledsröntgen (HD-röntgen) rekommenderas från tidigast ett års ålder, storvuxna raser tidigast från 18 månaders ålder.
(Armbågsröntgen och/eller knäledsröntgen görs oftast i samband med höftledsröntgen)
 
• Hunden måste vara id-märkt senast vid röntgentillfället för att resultat ska vara officiellt.
 
• Till undersökning ska hundens registreringsbevis tas med för att styrka hundens identitet och för att undersökningen ska       intygas i registreringsbeviset.
 
• Bilderna skickas in till Kennelklubben tillsammans med en remiss som djurägaren skrivit under för avläsning och registrering och resultatet blir sedan officiellt.
 
Du kan läsa vidare på Svenska Kennelklubbens hemsida www.skk.se vad som gäller för just din ras.
 
Vi har digitalt röntgensystem (den senast röntgentekniken), vilket ger bilder av högsta kvalitet samt en snabb och smidig hantering.
 

Allmän information om höftledsdysplasi, armbågsdysplasi samt leder utan anmärkning

 
Höftledsdysplasi (HD) innebär en avvikande utveckling av höftleden.
 
Om röntgenbilderna skickas till SKK graderas höfterna enligt följande:
A= Normala höftleder (förr u.a). Hundar med normalt utvecklade höftleder får diagnosen "A".
Tillägget "utmärkta höftleder" får de hundar som har speciellt välutvecklade och fasta höftleder jämfört med övriga inom rasen.
B= Nästan normala höftleder (förr u.a)
Hundar med nästan normalt utvecklade höftleder får diagnosen "B"
C= Höftleder med lindrig dysplasi (förr grad 1)
Är den lindrigaste formen av hd. Höfthålan har nästan normal storlek och form men ledhuvudet passar inte in exakt i ledhålan.
D= Höftleder med måttlig dysplasi (förr grad 2)
Är en måttlig missbildning. Höftledshålan är märkbart grund. Ledhuvudet passar in dåligt och går lätt att skjuta ur läge.
E = Höftleder med kraftig dysplasi (förr grad 3 el. 4)
Är en kraftig missbildning. Ledhålan är mycket grund och ledhuvudet ligger ofta och rider på ledhålans kant. Luxation betyder att höftledshuvudet ligger helt utanför ledpannan. Ledhålan är mycket grund.
 
Höftledsdysplasi ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden.
Broskförslitningar kan ej ses på röntgen, men såsmåningom bildas röntgentäta benpålagringar.
Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ofta till att höftleden blir helt deformerad hos den gamla hunden. Detta gör att röntgenbilder av gamla hundar med kraftiga pålagringar ibland inte går att bedöma ur dysplasisynpunkt. Något säkert samband mellan benpålagringar och smärta finns ej. Det är dock ovanligt att äldre hundar visar några symtom från höftlederna utan att det föreligger benpålagringar. För att ge hundägare, vars hundar som har dysplasi, ytterligare information om deras hundars höftledsstatus anges det i röntgenutlåtandet om benpålagringar kan ses och i så fall vilken gradering.
Lbp – Lindriga benpålagringar
Mbp – Måttliga benpålagringar
Kbp – Kraftiga benpålagringar
 
Det bör observeras att gamla hundar kan få pålagringar trots att deras höfter varit UA, eller till och med utmärkta när hunden var ung. Ofta är det fråga om förslitningsskador som kan drabba även andra leder. Detta ses speciellt hos hårt arbetande hundar. (Beskrivet av vet. Lars Audell)
 
Symtom hos hundar med HD
Graden av höftledsdysplasin bestämmer inte hur mycket besvär hunden får utav sina höfter.
En hund med C höft, kan visa mer smärtsymtom än en hund med exempelvis D på höfterna.
Det är mycket som spelar in och graden av HD är en faktor. Andra faktorer är artros/benpålagringar, motion, kost, rörlighet, muskulatur, vikt, miljö och psyke.
Symtom som kan synas är bl. a stelhet, svaghet, inskränkt rörlighet och hälta.
Det är alltid bättre att börja i tid och arbeta med friskvård! En hund som inte har börjat visa symtom är mycket lättare att "hålla i schack" än då problemen börjat framträda.
Alltså, röntgar du din hund och får besked om att din hund har HD är friskvårdsinsatser A och O för att din hund ska må så bra som möjligt.
Har din hund börjat utveckla problem är det viktigt att du kommer i kontakt med veterinär och sjukgymnast, så att din hund får den hjälp den behöver.
 
Behandling av hundar med HD
Den främsta behandlingen består av rehabilitering. I speciella fall kan operation utföras, men det är relativt få fall som opereras. Smärtlindring och antiinflammatorisk medicin sätts som regel in hos de hundar som har besvär. Medicinerna kan i många fall sedan tas bort efter hand, men vissa individer måste medicineras livet ut. Har du frågor kring medicinering, tala med din veterinär.
 
Rehabiliteringen har idag kommit att bli ovärderlig för hundar med HD. Genom att behandla påverkad muskulatur och träna så att musklerna kring höfterna blir starka mår väldigt många hundar med HD jättebra. En behandlingsplan läggs upp av sjukgymnast och läggs upp individuellt efter undersökningsresultaten. Exempel på behandlingsmetoder kan vara elektroterapi, massage, stretching, laser, ultraljud, simträning och andra hemträningsövningar. Det är viktigt att du som djurägare lär dig att utföra massage och stretching hemifrån och därför brukar också massage/stretchundervisning vara en viktig del av behandlingen.
 
Viktigt att tänka på när din hund har HD
En hund som har HD behöver bygga upp en stark muskulatur kring höften som avlastar leden och håller den stabil. Beroende på hur besvärad hunden är av sina höfter kan man använda sig av olika träningsmetoder. Kan hunden belastas utan att bli halt kan man använda sig av kuperad terräng, backar och andra övningar som är muskelstärkande. Om den däremot har bekymmer med sina höftleder kan den behöva vattentränas för att helt avlastat stärka upp muskulaturen. Simning har i de allra flesta fall en mycket positiv effekt på hundar med HD.
 
En annan sak som är viktig att tänka på är att belastning (promenader – träning) successivt skall ökas till lämplig individuell nivå och därefter hållas relativt konstant, utan för stora förändringar. Alltså, en hund med HD klarar inte av att till vardags gå 30-40 minuters promenader, för att sedan exempelvis åka upp till fjällen och vara ute i snön 4 timmar. Detta kan med stor sannolikhet leda till överansträngning och en rejäl hälta. Det är kanske inte optimalt för en frisk hund heller, men denne får inte samma typ av reaktioner.
Det är också viktigt med variation i träningen så att den inte blir ensidig. Vad det gäller belastning måste man långsamt prova sig fram vad just din hund klarar av.
Vilda lekar med annan hund och andra plötsligt explosiva sysselsättningar (pinnkastning, hopp, agility, skydd etc.) är inte lämpligt.
 
Kroppens mjukdelar (ffa muskler) måste hållas mjuka och elastiska. Det är därför viktigt att du kontrollerar din hund hos sjukgymnast åtminstone 1g/år, även om din hund inte verkar ha något problem. Det är mycket enklare att behandla en hund som inte hunnit bygga upp några större muskulära besvär.
Massage och stretching är viktigt för dig som djurägare att lära sig. Därmed kan hunden behandlas mer regelbundet hemifrån. Vid större muskulära besvär görs inledande behandling av sjukgymnast som sedan kan följas upp hemma enligt instruktioner.
 
En hund med HD ska absolut inte vara överviktig! En lämplig vikt bestäms inte enbart av "rekommenderad vikt" för en viss ras, utan kan vara högst individuell. Man bör tydligt kunna känna revbenen på hunden. Veterinär/sjukgymnast kan ge dig råd i denna fråga. Rådfråga gärna om foder!
 
 
Armbågsdysplasi (AD = samlingsnamn för flera sjukdomar, varav några anses vara ärftliga) innebär en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden, till följd av olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden. Gemensamt för tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas pga. rubbad utveckling i omgivande benvävnad.
 
Gradering:
UA – inga påvisbara förändringar
Lbp (I) – Lindriga benpålagringar
Mbp (II) – Måttliga benpålagringar
Kbp (III) – Kraftiga benpålagringar
 
Behandling av AD kan vara operation och rehabilitering, eller enbart rehabilitering. Smärtlindring kan även vid AD vara en del av behandlingen.
 
Precis som vid HD så är det viktigt att bygga upp en god muskulatur kring lederna samt hålla leden rörlig och funktionell. Massage, stretching och övriga hemgångsråd är också viktiga att följa och gäller ungefär detsamma vid båda diagnoserna, skillnaden är att man koncentrerar sig runt frampartiet istället för bak. Naturligtvis kan hunden gå och avlasta sig och därigenom behöva behandling exempelvis över ryggen.
 
Övriga råd
Många hundar med HD och AD utvecklar också artros i höftled och armbågsled. Det finns ytterligare en mängd råd att få från patientföreningen hundartros. Gå gärna in på deras hemsida.
Det finns även några produkter som lindrar/förebygger besvär. Kosttillskott med innehåll av glukosamin samt täcken för att skydda leder och muskulatur är ett par exempel som har visat sig ge mycket goda resultat. Fråga oss för vidare information!
 
Friskvård
Även hundar med fria höfter och armbågar mår bra av en korrekt träning och underhållande mjukdelsbehandling såsom massage och stretching! Man kan genom detta förebygga en mängd olika problem i rörelseapparaten. Friskvård innefattar egentligen allt som aktivt hjälper en individ att förbli frisk. Detta kan innefatta förebyggande behandlingar, kost, fysisk och mental träning etc.
Friskvård är ett viktigt komplement till vården då det minskar hundens risk för skada och ohälsa!
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved