Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Åkersberga

Hackstavägen 9
184 32 Åkersberga

Öppettider

Må, ti, to, fre 8.00 - 17.00
Lunchstängt 12.30 - 13.30
On 08.00 - 21.00
Lö Stängt
Sö stängt

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 540 621 25
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Vaccination katt

 
Årliga vaccinationer
• Ta med vaccinationsintyg från tidigare vaccinationer (om du har ett, annars gör vi ett nytt till dig).
 
Rabiesvaccination
• Ta med hundens/kattens pass. Man får ej fylla i rabiesvaccinationer i efterhand, de måste föras in i passet direkt på plats. Om det är första rabiesvaccinationen så gör vi ett pass när ni kommer, ta då gärna med stamtavla om det finns.
Var rädd om din katt
Vaccination av katten är en självklarhet för den ansvarsfulle kattägaren. Katter i Sverige vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Vissa katter vaccineras även mot rabies.
 
Innekatter
Det är viktigt att även innekatter vaccineras, då de i motsats till utekatter inte utsätts för naturlig smitta, som kan underhålla en viss immunitet. Den oskyddade innekatten kan plötsligt exponeras för smitta och insjukna, genom att du själv dragit hem smitta via avföring och urin som kan ha fastnat på skorna. En ovaccinerad innekatt som ska inackorderas på kattpensionat löper stor risk att drabbas av kattsnuva.
 
Att tänka på inför vaccinationen
Katten ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Inälvsmaskar och deras larver kan påverka immunsystemet och leda till ett sämre vaccinationsskydd. Det kan därför vara klokt att avmaska katten ca en vecka före vaccination vid misstanke om parasitinfektion.
 
Återvaccination och intyg
Efter grundvaccination måste katten återvaccineras för att bibehålla det viktiga skyddet. Genom att spara vaccinationsintyget kan du och din veterinär följa kattens vaccinationsstatus. Ta därför med intyget vid varje vaccinationstillfälle.
 
Sjukdom trots vaccination
Det finns inget vaccin som kan garantera ett fullständigt skydd mot sjukdom. Trots att vacciner ger ett bra skydd, kommer det alltid att finnas katter som helt enkelt inte kan bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Det finns mer än en orsak till ett sådant bristande svar på vaccinationen.
 
De antikroppar som kattungen får i sig via modersmjölken kan störa utvecklingen av de nya antikroppar som kattungens eget immunsystem ska bilda som en reaktion på vaccineringen. Vissa katter kan sakna tillräcklig förmåga att producera antikroppar. De är vad man kallar immunologiskt inkompetenta. Dålig immunokompetens kan också ses hos katter som vid vaccinationstillfället har någon sjukdom. Om en katt vaccineras under inkubationstiden kan sjukdom ändå bryta ut, eftersom det tar ett antal dagar innan ett tillräckligt vaccinationsskydd har bildats. Det är därför viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället.
 
Vissa läkemedel kan också hämma immunsystemet och ge ett sämre vaccinationsskydd. Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är kortison. En stor parasitbörda anses också kunna försämra vaccinationseffekten. Kattpest och kattsnuva är virussjukdomar. Virussjukdom går inte att bota när den väl brutit ut. En katt med virusinfektion måste därför ges understödjande behandling med vila, näringstillförsel och eventuellt antibiotika mot bakteriella följdsjukdomar.
 
Biverkningar
All läkemedelsanvändning är förknippad med risk för biverkningar. Det gäller även vaccination av djur. Biverkningar kan uppstå hos vissa individer oberoende av kön, ålder eller rastillhörighet. En svullnad vid injektionsstället, hastigt uppsvullet huvud, uppsvullna läppar eller öronlappar, liksom knottror i huden och allmän klåda, ”nässelfeber”, är tecken på överkänslighetsreaktion med vätskeutträde från blodkärlen. Illamående, kräkningar och diarré är andra kända överkänslighetsreaktioner efter vaccination. Sådana tecken på överkänslighet kan förekomma. En till tio av tusen individer tycks drabbas. Symtomen avklingar oftast utan åtgärd inom ett dygn. I sällsynta fall kan reaktionen kräva veterinärvård.
 
Det är viktigt att djuret inte är stressat eller stressas vid vaccinationstillfället och de närmaste dagarna därefter. Ett djur som exempelvis ogärna låter sig transporteras i bil bör ges någon timmes frist, under lugna och trygga förhållanden, före en eventuell biltransport från den plats där vaccinationen skett.

vad är det vi vaccinerar emot?

 
Kattsnuva
Infektioner i kattens luftvägar med symtom i form av snuva, rinnande ögon, sår i munnen och svalget, luftrörskatarr och lunginflammation brukar sammanfattande kallas ”kattsnuva” och ibland också ”kattinfluensa”.
 
Sjukdomen orsakas huvudsakligen av kattens herpesvirus (rhinotracheitvirus) och/eller kattens calicivirus. Sjukdomen debuterar med nysningar, nedsatt aptit och feber. Senare under sjukdomsförloppet kan ögoninfektioner och snuva, andningsbesvär och hosta förekomma.
 
Kattsnuva drabbar mest unga katter. Dödligheten är hög om katten inte får intensivbehandling. Om en dräktig katt drabbas av en herpesinfektion kan den förorsaka abort eller missbildning av foster. Kattungar som antingen är smittade under fosterstadiet eller under den första levnadsveckan dör ofta tidigt.
 
Sjukdomen bryter oftast ut och sprids på ställen där många katter möts, t ex i kattuppfödningar, på kattpensionat och utställningar. 
Katten kan också få en kronisk form av kattsnuva – den blir s k symtomfri bärare av sjukdomen. Ofta har ett sådant djur inga synliga tecken på sjukdom, men utsöndrar virus i månader eller år. En sådan katt är naturligtvis en stor smittfara för andra katter.
Kattsnuvevirus smittar inte människor.
 
 
Kattpest
Kattpest är en vanlig och mycket smittsam sjukdom hos katter i alla åldrar. Sjukdomen ger hög dödlighet. Kattpest orsakas av ett parvovirus. Virus sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Inkubationstiden är 4-6 dagar. Katter kan utsöndra virus i avföringen ca 1,5 månad efter infektion. Men de blir inte kroniska bärare eller utsöndrare av virus.
 
Den maternella immuniteten mot kattpest – det skydd som kattungen får via modersmjölken – avtar med tiden för att vid 2-3 månaders ålder inte ge ett tillräckligt skydd.
 
Sjukdomen bryter ut plötsligt med hög feber, matvägran, slöhet, diarré och kräkningar, något som så småningom kan leda till döden på grund av vätskeförlust. Kattpestens virus förstör de vita blodkropparna och infekterade katter kan därför drabbas av allvarliga följdsjukdomar.
 
Parvovirus är mycket motståndskraftigt. Det kan överleva de flesta desinfektionsmedel och hög temperatur. På grund av denna anmärkningsvärda motståndskraft kan virus överleva utanför värddjuret under långa perioder – ända upp till ett år.
 
Kattpest förekommer ofta i vårt land. Regionala sjukdomsutbrott är inte ovanliga. Alla katter riskerar att smittas. Även innekatter kan smittas av kattpest och t o m vara extra utsatta, eftersom deras levnadssätt hindrar utveckling av naturlig immunitet. Kattungar är mest känsliga för virusinfektioner, speciellt de kattungar som inte har fått något antikroppsskydd via modersmjölken. Detta första skydd får kattungen om den diar normalt och om moderkatten själv har bildat immunitet, antingen via naturlig infektion eller vaccination.
Kattpestvirus smittar inte människor.
 
 
Information hämtad ifrån:
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved