Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Arninge

Mätslingan 18
187 66 Täby

Öppettider

Må - to 8.00 - 20.30
Fre 8.00 - 19.00
Lö 10.00 - 14.00
Sö Stängt

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 630 02 90
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Övervikt hos hund & katt

 
Varför är övervikt så farlig för hunden ?
En eller flera av följande faktorer gör att den feta hunden dels drabbas av onödiga sjukdomar och onödigt lidande, dels riskerar att få sitt liv kraftigt förkortat:
 • Överbelastning av leder, ledband och rygg leder mycket ofta till invalidiserande led- och ryggbesvär. Vilket leder till minskad rörlighet.
 • Överbelastning av hjärta  och blodcirkulation leder ofta till hjärtfel och hjärtsvikt.
 • Överbelastning av andningsorganen leder till nedsatt lungfunktion och mindre ork.
 • Ökad risk för diabetes.
 • Nedsatt funktion hos levern på grund av leverförfettning. 
 • Minskad motståndskraft mot infektionssjukdomar.
 • Ökad risk vid eventuella kirurgiska ingrepp.
 
Vad är orsaken till övervikten?
De utan jämförelse vanligaste orsakerna är:
 • För lite motion.
 • För mycket och felaktigt sammansatt mat.
 
Hur skall vikten minskas?
Det är nödvändigt att alla som har att göra med hunden förstår hur viktigt det är att vikten minskas och att alla samarbetar för att resultatet skall bli gott. Det är ju för hundens eget bästa som vikten måste minskas!
 
De två möjligheter som finns att få ner vikten är dels ökning av motionen, dels minskat intag av föda (energi) och lämpligare sammansättning av födan. Motion och minskat foderintag (energiintag) måste kombineras för att resultatet skall bli bra.
 
Målvikt:
1.   Ökad motion
Öka motionen successivt, lite längre sträckor och längre tid för varje dag. Om hunden är mycket gammal eller har hjärtfel kan det vara olämpligt att öka motionen. Rådgör med veterinären.
 
2.   Korrektion av utfodringen
Lättast är att ge ett speciellt bantningsfoder, Hill´s Prescription Diet r/d eller Specific CRD, med låg energihalt och en mycket hög halt fibrer. Detta gör att hunden blir mätt utan att få i sig så mycket energi. Det är absolut nödvändigt att inga som helst sötsaker, godsaker eller mellanmål ges.
Lämpligast är att utfodra 3-4 gånger per dag. Ställ fram precis den rekommenderade fodermängden, har hunden inte ätit upp inom 20 minuter tas maten bort. Ge sedan ingenting (annat än vatten) förrän nästa måltid, som även den får stå framme i 20 minuter. Då lär sig hunden snart att om maten inte äts meddetsamma så försvinner den.
Väg hunden 1 gång per vecka och ge inte upp förrän normalvikten har uppnåtts. Sedan är det viktigt att normalvikten bibehålls. Tala med klinikens kostrådgivare om detta!
 
Kom ihåg
 • Det är för hundens eget bästa som vikten måste minskas.
 • Det är mycket grymmare mot hunden att tillåta fetma än att dra in på mängden mat och utesluta alla godsaker.
 • Hunden har inte själv förstånd att reglera sin vikt - det är du som djurägare som måste ta detta på ditt ansvar.
 
LYCKA TILL!

övervikt hos katt

 
Övervikt hos våra katter har under de senaste åren uppmärksammats som ett av de vanligaste hälsoproblemen. Man uppskattar att upp till 40 % av katterna lider av övervikt/fetma.
 
Risker med övervikt
 • Överviktiga katter drabbas lättare av sjukdomar och har en kortare livslängd än normalviktiga katter.
 • Övervikt minskar ofta kattens glädje, aktivitet och prestationsförmåga samt även djurägarens utbyte av sin katt.
 
Övervikt kan öka riskerna samt försvåra behandling av:
 • Diabetes
 • Artroser (kroniska ledskador), skador på ligament, leder och rygg
 • Hjärt- och Lungsjukdomar
 • Leversjukdomar
 • Sjukdomar i urinvägarna
 • Förstoppning, ökad gasbildning
 
Övervikt medför även ökade risker vid sövning och operationer, ökad känslighet för värme, trötthet och dålig kondition. Övervikt kan även innebära ökade risker för hudproblem, framför allt hos katter som får svårt att tvätta sig, samt ökar känsligheten för infektioner.
 
Tecken på övervikt 
Genom att känna på katten över revbenen kan man undersöka hur mycket fett som finns där. Om du lätt kan känna revbenen är din katt under- eller normalviktig. Måste man trycka för att känna revbenen är katten överviktig och om man inte kan känna revbenen alls lider den av fetma. Trötthet, överdriven trötthet, ovilja att röra sig, dålig pälskvalitet är andra tecken på övervikt.
 
Orsak till övervikt 
Katter blir feta av samma orsaker som människor, dvs katten får i sig mer energi (mat) än det gör av med (motion) och överskottet sparas som fett. Katter som får mycket godsaker löper högre risk att drabbas av övervikt än katter som endast äter ett kattfoder.
Bidragande orsaker till övervikt:
 • För mycket mat
 • ör mycket godsaker
 • För lite motion, ex innekatt
 • Kastrering, kan minska matbehovet med 30%
 • Ålder, gamla djur rör sig ofta mindre 
 • Sjukdomar
 • Smärta
 
Det finns vissa sjukdomar som kan orsaka fetma men de är extremt ovanliga. Prov för dessa tas om veterinären finner det lämpligt.  Den vanligaste orsaken till fetma är överutfodring och för lite motion.
 
 
Hur kommer man tillrätta med övervikt? 
Din veterinär kan hjälpa dig att upprätta ett viktminskningsprogram. Först är det dock lämpligt att undersöka katten för att utesluta att det verkligen rör sig om fetma och inte andra sjukdomar som kan likna fetma t ex vätska i bukhålan. Det kommer även att hjälpa till att upptäcka andra sjukdomar som djuret kan ha samtidigt (se ovan) och se till att dessa behandlas. När din veterinär har konstaterat att katten är frisk sätts en målvikt för din katt upp, samt en uppskattning görs för hur lång tid det kommer att ta för din katt att uppnå denna vikt.
 
Vikten bör reduceras långsamt! Ofta tar det minst 8-10 veckor att nå sin målvikt. Om katten är kraftigt överviktig kommer det att ta längre tid. Att banta en katt för fort är förenat med risker! Katter kan få svältrelaterade problem, t.ex. skador på levern. Katten bör därför komma på regelbundna besök för att kontrollvägas samt för att vid behov justera utfodring och motion. Dessa besök bör ske oftare i början av behandlingen tills man ser en stabil kontrollerad viktnedgång, sedan kan besöken ske mer sällan. Viktkontroller ska fortsättas även efter det att önskad vikt uppnåtts för att se att vikten håller sig stabil och att katten inte går upp igen.
 
Att lyckas med bantning bara genom att minska mängden av kattens vanliga mat är svårt, om inte övervikten är tillfällig och ringa. Om godis och belöningar ges är det nästan omöjligt. Att bara minska på mängden normalt foder kan få till följd att katten lider brist på något samt att den känner sig hungrig. Det bästa är att ge din katt ett specialtillverkat foder för viktminskning som du kan köpa hos din veterinär. Detta samt regelbunden motion kommer att medföra en säker viktnedgång i lagom takt utan förlust av muskelmassa. Ju mer du bryr dig om din katt desto större kommer din övertygelse vara att banta din katt.
Ha roligt, lek är bra motion!
 
LYCKA TILL!
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved