Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Farsta

Munkforsplan 27
123 47 Farsta

Öppettider

Måndag 08.00 - 17.00
Tisdag 08.00 - 20.00
Onsdag, torsdag, fredag 08.00 - 17.00

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 604 80 70
Telefonen öppnar 7.30
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Vaccination katt

 
Att vaccinera sin katt är idag en självklar rutin för den ansvarsfulle kattägaren. De sjukdomar man vanligen vaccinerar mot i Sverige är kattpest (panleukopeni) och kattsnuva (som orsakas av bland annat calicivirus och herpesvirus). En del katter kan även behöva vaccineras mot klamydia (som också ingår i kattsnuvekomplexet). Andra sjukdomar som man kan vaccinera mot är FeLV (leukos) och FIP (Felin Infektiös Peritonit). Katter som skall resa utomlands skall vaccineras mot rabies. På vår klinik använder vi huvudsakligen vaccinet Purevax.

Varför vaccinerar man?
Genom vaccinering förebygger man att katten blir sjuk, genom att den själv bygger upp ett eget immunförsvar mot de aktuella sjukdomarna. Vaccinering bygger på kroppens egen förmåga att minnas en infektion och skapa ett skydd inför nästa infektionstillfälle. Därför bör man vaccinera kattungen innan den kommer i kontakt med smittan.

Varför grundvaccinering?
Idealiskt är att vaccinera kattungen innan den säljs och byter miljö, och en andra gång då den kommit till sin nya ägare. Det brukar vara lagom att ge första sprutan vid 8-9 veckors ålder. Kattungar som diar får i sig ett färdigt immunologiskt skydd med mjölken, s.k. maternella antikroppar. Detta skydd avtar med tiden, men kan störa den första vaccineringen. Därför är det viktigt att upprepa vaccineringen en andra gång 3-4 veckor senare. Det immunologiska svaret blir också starkare vid en upprepad vaccinering.
Om en vuxen katt inte tidigare blivit vaccinerad eller om hon/han har gått flera år utan vaccin ska man också ge två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum.

Varför revaccinering?
Efter grundvaccineringen har man skapat goda förutsättningar för ett gott och långvarigt skydd. För vissa sjukdomar räcker skyddet längre än för andra. Efter revaccination med alla komponenter ett år efter grundvaccineringen, behöver katten bara få kattpestvaccin vart tredje år (om man använder Purevax). Rekommendationen för skydd mot kattsnuva är att inte låta det gå längre än ett år mellan vaccinationerna.

Förmågan att skapa ett immunsvar skiljer sig också mellan individer, beroende på medöfdda eller tillfälliga skillnader. Det är viktigt att katten är frisk vid vaccinationstillfället för att kunna få en bra effekt av sin vaccination. Katten bör inte heller behandlats med någon typ av immunosuppressiva medel (tex kortison) inom 2 veckor före vaccination.

Verkan eller biverkan?
Om kattungen dagarna efter vaccineringen blir lite hängig, är det en naturlig effekt av vaccinets ingående komponenter. Detta är ingen biverkan utan ett naturligt tecken på att kroppen svarat på vaccinet. Om katten redan inom någon timme efter vaccineringen börjar kräkas, få andningssvårigheter och/eller svullna, kan en allergisk reaktion ha inträffat. Den allergiska reaktionen beror på att katten inte tål någon av komponenterna i vaccinet och reaktionen kan bli värre vid upprepad vaccinering. Inträffar detta bör katten omedelbart komma till veterinär för övervakning och eventuell behandling.

Kan man vaccinera alla katter?
Katter som behandlas med inflammationsnedsättande läkemedel som t.ex. kortison, har en sämre förmåga att svara på vaccin.
En dräktig katt bör ha ett gott allmänt skydd mot infektioner, men det är mycket olämpligt att vaccinera henne under själva dräktigtheten. Det bästa är att vaccinera henne före parningen.
Vissa djurs immunsystem har sämre förmåga att svara på vaccin (och på naturliga infektioner). De är s.k. immunoinkompetenta. Sådana individer bör inte vistas i riskmiljöer som katterier, kattpensionat eller på kattutställningar.
 
Kattpest
Kattpest orsakas av ett parvovirus (felint panleukopenivirus, FPV) som är väldigt motståndskraftigt och kan leva utanför värddjuret i åratal. Viruset tål höga temperaturer, högt pH och de flesta desinfektionsmedel. Symtomen på infektion är hög feber, slöhet, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Sjukdomen kan vara dödlig men det finns också en lindrigare form, där katten tillfrisknar efter några dagar utan komplikationer. Katter som överlever en svår infektion kan få kroniska mag-/tarmproblem resten av sitt liv. Viruset smittar främst via avföring men även från saliv och urin. Kattpest är allmänt förekommande i Sverige, och alla katter, även innekatter, kan smittas eftersom viruset kan följa med på kläder, skor, burar och dylikt. Utbrott sker vanligast på landsbygden där många katter fortfarande är ovaccinerade.

Kattsnuva
Det finns flera orsaker till ögon- och övre luftvägsinfektioner hos katt, som går under betckningen kattsnuva:

Herpesvirus
Kattens herpesvirus (felint rinotrakeitvirus, FRV) är vanligt i kattpopulationen.Viruset är känsligt och överlever inte längre än ett dygn utanför värddjuret. Kattens herpes kan inte smitta människor. Symtomen är feber, aptitlöshet, rinnande ögon och nos, sår i munslemhinnan och ögoninflammation. Infektionen kan i enstaka fall vara dödlig, men de flesta tillfrisknar på 1-2 veckor utan behandling. Vaccinering reducerar symtomen men hindrar inte infektion. Smitta sprids via direktkontakt och via kroppsvätskor och sekret, t.ex. genom nysningar och hosta. Efter avläkt infektion finns viruset kvar i ett vilostadium i kroppen och kan tex bryta ut vid olika situationer av stress. Katten kan då sprida smitta utan att själv visa symtom.

Calicivirus
Felint Calicivirus (FVC) är ett litet RNA-virus som vanligen orsakar symtom i övre luftvägarna men ibland också sår i munslemhinnan och övergående hälta. Det har på senare tid dykt upp nya allvarligare former av calicivirus med en hög dödlighet, beroende på virusets stora förmåga att mutera. Smittvägarna är desamma som för herpes, via kroppsutsöndringar och smittade redskap.

Klamydia
Kattens klamydia är en bakterie som lever och förökar sig inne i kattens celler. De sprids via s.k. elementarkroppar som kan överleva några dygn utanför värddjuret, men är känsliga för rengöringsmedel. Kattens klamydia kan i undantagsfall smitta människan, därför bör man vara noga med hygienen när man hanterat en klamydiasmittad katt. Symtomen är huvudsakligen inflammation i ögats bindhinna (sk konjunktivit) och rinnande ögon och nos. Kattungar drabbas värre än vuxna. Klamydia smittar framför allt via direktkontakt med ögonsekret, men eventuellt också via vagina (vid förlossning) och ändtarm.

Rabies
Rabies är en dödlig virussjukdom som smittar till människa. Efter en inledande feber blir katten orolig och irriterad. Symtomen tilltar och djuret dör i kramper och förlamning. Rabies smittar i regel genom saliven vid bett från ett smittat djur, och inkubationstiden kan variera från någon vecka till något år. Rabies förekommer inte i Sverige, men katter som skall resa utomlands måste vaccineras mot sjukdomen för att få komma in i Sverige igen. Ta i god tid reda på de bestämmelser som gäller för det land/de länder som skall besökas, eftersom de kan variera trots det gemensamma regelverket.

Vaccin
PureVax RC: skyddar mot Rinotrakeit och Calciviros
PureVax RCP: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros och Panleukopenivaccin
Merial Rabisin: skyddar mot Rabies
Nobivac Rabies: skyddar mot Rabies
Vacciner och revaccinationsintervaller

PureVax RC - Rinotrakeit, Calicivirus: 1 år.
PureVax RC - Panleukopeni (kattpest) Rinotrakeit och Calicivirus:  Var 3e år.
Rabies: Varje år med Merial Rabisin. Var 3e år med Nobivac Rabies vet.

Källor:

Veters broschyr – Vaccinera
Klinikens veterinärer

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved