Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Farsta

Munkforsplan 27
123 47 Farsta

Öppettider

Måndag 08.00 - 17.00
Tisdag 08.00 - 20.00
Onsdag, torsdag, fredag 08.00 - 17.00

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 604 80 70
Telefonen öppnar 7.30
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Ormar & paddor

 
Bakgrund
Huggormen är Sveriges enda giftorm. Giftet frigörs i samband med bett och olika mycket gift utsöndras vid olika tillfällen, vilket är en av orsakerna till att effekterna av ett ormbett kan variera mycket. Giftet innehåller en blandning av gifter och enzymer som ger sönderfall av blodkroppar och bryter ner vävnaderna. Detta i sin tur startar en frisättning av kroppsegna substanser som skapar inflammation och ytterligare vävnadsskador. I allvarligare fall får djuret kraftiga njur- och leverskador samt blodbrist. Intensivbehandling räddar många av dessa djur men inte alla. Hos de som överlever är skador på de inre organen ibland bestående.

Behandling med kortison
Under lång tid har man rutinmässigt skrivit ut kortisontabletter som akutdos att ge djur vid ormbett. Anledningen till detta har varit att man med kortisonets hjälp skulle trycka ned frisättningen av de kroppsegna substanserna, för att köpa mer tid åt djur och djurägare på väg till veterinär. Om kortisonets för och nackdelar förs diskussioner bland veterinärer. De senaste åren har flera större studier utförts gällande kortisonets effekt och verkan vid framför allt ormbett, och de resultat som framkommit talar emot användandet av kortison i dessa lägen. Den studie som är mest omfattande (utförd vid Norges veterinärhögskola i Oslo) tyder på att kortisonet kan göra mer skada än nytta vid ett ormbett. I skrivande stund rekommenderar vi att, innan du ger ditt djur kortison, kontaktar jourhavande veterinär. Eftersom kortisonbehandling vid ormbett länge varit en vedertagen behandling, är det än så länge svårt att hitta stöd för denna nya linje både bland vissa veterinärer och en del djurägare. Klart står dock att de flesta av de stora djursjukhusen i Sverige, inte ger kortison rutinmässigt vid ormbett.

Akuthantering av ett ormbitet djur
Ett djur som blivit ormbitet ska hållas så stilla som möjligt för att minimera spridningen av gifter och enzymer i kroppen, i synnerhet om bettet tagit i tass eller ben. Lägg om möjligt ett kylande omslag på bettområdet. Sök veterinär omedelbart för bedömning.

Behandling
Många djur behöver skrivas in för intravenöst dropp, smärtlindring vid behov och eventuellt ytterligare understödjande behandling för att minimera giftets skadliga verkan. Blodprov tas i ett så tidigt skede som möjligt och följs sedan upp senare för en bedömning av ev skadorna på de inre organen, framförallt lever och njurar. Går svullnaden ned och allmäntillståndet är gott går djuret hem efter en eller ett par dagar. Antibiotika ges normalt inte. Antiserum finns att tillgå på vissa djursjukhus, men används väldigt sällan.

De närmaste veckorna efter ormbettet är det viktigt att djuret fortsätter hållas så stilla som möjligt. Giftet kan fortsätta påverka kroppen en tid efter att svullnaden gått ner. Djuren kan bli akut sämre flera dagar efter att de blivit bitna. Uppföljande blodprov tas och hjärtauskultation med stetoskop görs efter ca 2 veckor.
 
 
 
Paddor
Paddor är nattaktiva, fredliga djur. De har ett giftigt hudsekret som bildas i en körtel bakom vardera ögat. Sekretet är en blandning av flera olika giftiga substanser som kan ge olika symtom. Det vanligaste är att hunden dreglar kopiöst. Slemhinnorna i munnen svullnar och gör ont och hunden krafsar ofta mot munnen pga detta. Allvarligare symtom som kräkningar, andnöd och hjärtpåverkan kan förekomma. Enstaka dödsfall på dvärghundar finns rapporterade.

Om hunden tuggat på en padda måste man försöka skölja rent i munnen med vatten. Blir hunden allmänpåverkad bör man söka veterinär. De flesta djur som fått paddgift i munnen dreglar och mår dåligt några timmar men återhämtar sig sedan.
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved