Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Karlskoga

Noravägen 15
691 53 Karlskoga

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag: 8.00 - 18.00
Onsdag: 8.00 - 21.00
Fredag: 8.00 - 17.00
Lördag - söndag: 10.00 - 16.00

Kontakta oss

Tel: 0586 - 540 00
”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Rotfyllning

 

De flesta av hundens och kattens tänder är möjliga att rotfylla men vanligen utförs ingreppet på de tänder som är strategiskt viktiga och som kan påverka bettfunktionen.

Tänder som används för att tugga och/eller för att plocka och hålla föremål med, anses strategiskt viktiga. De fyra "hörntänderna" (canintänderna) samt de stora rovtänderna i över- och underkäken är exempel på tänder som helst behandlas med rotfyllning om så är möjligt.

 

Hundens canintänder ("huggtänder") används för att plocka och hålla saker på plats i munnen. Underkäkens canintänder ansvarar också för att hålla tungan i korrekt position i munnen. Canintänderna är exempel på strategiskt viktiga tänder som i första hand behandlas med rotfyllning om så är möjligt när de blir skadade.


Vad menas med rotfyllning?
Tandens rotsystem (pulpan) är den delen av tanden som innehåller nerver, blod- och lymfkärl och bindväv och som gör att tanden kan leva och utvecklas. Blod- och lymfkärl når tandens innersta genom ett flertal öppningar i rotspetsen som kallas apikala deltat.

Pulpan med blodkärl och nerver omges av en benliknande stödjevävnad som kallas dentin. Dentinet är försett med enorma mängder små porer (dentinkanaler) i vilka pulpans nervtrådar sträcker sig mot tandens utsida. Tandens krona skyddas ytterst av emalj och under emaljen finns alltså dentinkanaler som har kontakt med tandens blodkärls- och nervsystem.

Rotfyllning är ett behandlingsalternativ som används då tandens pulpa drabbats av inflammation (s.k. pulpit). Pulpit kan orsakas t. ex. av slag mot tanden i samband med att hunden/katten biter på något hårt eller vanligast p. g. a. tandfrakturer.

I sin lindrigaste form kan inflammation i pulpan vara övergående och inte orsaka några permanenta skador i pulpasystemet, men mycket vanligare är att inflammationen orsakar icke reversibla skador som i förlängningen gör att tanden dör. En tand som drabbas av icke reversibel pulpit eller vävnadsdöd behöver alltid behandlas och behandlingsalternativen är extraktion (utdragning) eller rotfyllning.

Tänder som drabbas av komplicerade tandfrakturer där frakturen har direkt kommunikation till pulpan (blödning) kan dessutom vara direkt infekterade av bakterier och därför kräva behandling med rotfyllning eller extraktion.

Rotfyllning innebär att den inflammerade och/eller infekterade pulpan avlägsnas från tanden i syfte att kunna behålla resten av tanden trots att den är död eller inflammerad. Pulpan rensas bort vartefter tandens insida desinficeras och sedan fylls med ett fyllnadsmaterial som bildar en barriär som förhindrar att bakterier kommer in i tanden från munhålan.

 

Tand med komplicerad fraktur. Den döda pulpan syns som en mörk missfärgning i mitten av tanden.

Den döda pulpan rensas bort med hjälp av s.k. rotfyllningsfilar.

Rotfyllningsfil i tandens pulpa.

När tanden rensats och desinficerats fylls den med ett fyllnadsmaterial som förhindrar att bakterier kan komma in i tanden.

 
 

Om den kvarvarande tandkronan behöver extra skydd eller förstärknng kan man tillverka en metallkrona som fästs på tanden efter rotfyllnigen. Om mycket av den ursprungliga kronan finns kvar kan detta vara onödigt men för t ex polishundar, hemvärnshundar eller övriga brukshundar är detta ofta ett bra alternativ.

 

Ska man rotfylla eller dra ut en skadad tand?
I samtliga fall där rotfyllnig kan vara ett behandlingsalternativ kan också extraktion (utdragning av tanden) också användas som behandling och många undrar varför man bör välja den ena eller den andra behandlingsmetoden? Båda alternativen har sina för- respektive nackdelar.

Fördelar med rotfyllning
- Rotfyllning sker genom en liten öppning i tanden ovanför tandköttet och kräver ingen kirurgisk åtgärd.
- Tanden är funktionsduglig (går att använda som vanligt) redan samma dag som ingreppet utförts och eftervården kräver ingen smärtlindring.
- Viktigaste fördelen är att hunden/katten får behålla strategiskt viktig tand med normal bettfunktion.

Nackdelar med rotfyllning
- Resultatet av rotfyllning är beroende av hur ingreppet genomförts och kräver korrekt utrustning och kunnande för att lyckas.
- Resultatet av en rotfyllning kan inte utvärderas innan några månader förflutit och måste därför följas upp med röntgenundersökning. Även en "misslyckad" rotfyllning kan se perfekt ut då man röntgar tanden direkt efter ingreppet men se helt annorlunda ut efter 6-12 månader.
- För att inte hunden/katten skall behöva onödig smärta från en misslyckad rotfyllning är uppföljande undersökning med röntgen efter 6 månader obligatorsikt.
- I vissa fall behöver tanden rensas mer än en gång innan man kan slutfylla tanden med fyllnadsmaterial. Detta kan t. ex. bero på s.k. sidoblödningar där några av de små blodkärlen i apikala deltat fortfarande blöder och därför omöjliggör fyllnad av tanden.

Fördelar med tandextraktion (utdragning)
- Extraktion av tanden sker alltid vid ett och samma tillfälle och kräver endast ett narkostillfälle.
- Eftersom extraktion är mindre tidskrävande jämfört med rotfyllning är också kostnaden lägre.

Nackdelar med tandextraktion (utdragning)
- Extraktion av de strategiskt viktiga tänderna är omfattande kirurgiska ingrepp som kräver ingrepp i såväl tandkött, slemhinnor och käkben.
- Återhämtningen tar ca 14 dagar och smärtan efter ingreppt kräver smärtstillande behanding.
- Efter extraktion saknas den strategiskt viktiga tanden.

Vilket av alternativen man väljer beror på många faktorer i de enskilda fallet. Brukshundar, polishundar etc väljer oftare rotfyllning än extraktion i de fall det är möjligt. Kostnaden, ålder på patienten, användningsområde m.m. avgör alltså frågan och det finns inget korrekt svar på frågan vad man bör göra eller inte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved