Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Norrköping

Linnégatan 38
602 23 Norrköping

Öppettider

Måndag: 08.00 - 17.30
Tisdag: 08.00 - 19.00
Onsdag, torsdag: 08.00 - 17.30
Fredag: 08.00 - 17.00

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 011 - 15 98 10
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Urinproblem hos katt

Chefveterinär Måns Rökens specialistarbete om urinvägsbekymmer på katt »
 
KATTEN KISSAR INNE
 
Om din katt börjar kissa inne på olika ställen så ska du ta kontakt med oss på Djurkliniken Norrköping. Det är viktigt att komma på ett besök för att undersöka katten så att det inte är sjukdom som ligger till grund för beteendet. Om det är så att katten inte kan kissa eller att det kommer lite urin kan det vara urinsten och det är mycket allvarligt och kan leda till döden om man inte behandlar i tid.

Vi ser helst att du tar med ett urinprov vid besöket. Vi har små urinprovsförpackningar i butiken som kan underlätta för att ta urinprovet.
LÄNKAR TILL RUBRIKERNA PÅ SIDAN

Urinvägsproblem hos innekatter »

FIC - Felin Idiopatisk Cystit »


Miljöberikning »

Konflikter »

Åtgärdslista för innekatter »

Till mer information (engelska) »


Urinvägsproblem hos innekatter.URINVÄGSPROBLEM HOS INNEKATTER
(FELINT URINVÄGSSYNDROM - FUS)

Katter kan drabbas av olika symptom på sjukdom i nedre urinvägar (FUS). De kan börja springa på lådan oftare än vanligt, småskvätta urin, kissa blodigt och kissa på fel ställe. Hankatter kan även drabbas av urinstopp då de inte kan få ur sig någon urin alls, vilket är ett akut livshotande problem som snabbt behöver åtgärdas hos veterinär. Veterinär bör alltid kontaktas när katten uppvisar symtom på FUS.

Diagnosen FUS betyder bara att det rör sig om en sjukdom i urinblåsa eller urinrör. Det finns flera olika sjukdomar som kan ligga bakom problemen - urinsten och urinvägsinfektion, men även tumörsjukdomar och sjukdomar i andra organsystem, som i sin tur påverkar urinvägarna. Den absolut vanligaste diagnosen vid FUS är dock Felin Idiopatisk Cystit (FIC). Denna diagnos får katter med symtom från urinvägarna där inga av ovanstående sjukdomar kan identifieras. Detta innebär att problemet anses som helt stressrelaterat.

För att ställa diagnos krävs urinprov och ultraljudsundersökningar. Urinvägsinfektioner behandlas med antibiotika. Vissa urinstenar kan lösas upp med medicinskt foder medan andra kräver operation.

Att öka vätskeintaget och därigenom späda ut urinen är bra vid alla olika urinvägssjukdomar. Prova dig fram till det som din katt tycker om.
 • Ge burkmat eller blanda in vatten i torrfodret.
 • Smaksättning av vattnet med exempelvis mjölk, buljong, soppa, gräddvatten.
 • Sätt flera grunda, vida vattenskålar på olika ställen i bostaden. Katter vill normalt ogärna dricka vatten intill matskålen.
 • rinnande/droppande kranar
 • vattenfontäner

I många fall rekommenderas speciell diet.

Över 70% av katter med urinvägssyndrom har idiopatisk cystit (FIC), dvs att varken urinvägsinfektion, urinsten eller annan sjukdom kan konstateras. Behandlingen av katter med akut FIC syftar till att minska den inflammation och smärta som katten har i urinvägarna. Själva inflammationen läker oftast ut på egen hand efter 5-10 dagar, men behandling kan hjälpa till en snabbare avläkning och minskade besvär under tiden.

Återfall är mycket vanligt på katter med FIC. För att undvika återfall krävs att man identifierar och avlägsnar orsaken till att katten blir stressad, vilket kan vara svårt. I flerkattshushåll är det ofta konflikter mellan individer som ligger bakom. En annan vanlig orsak är att katten upplever en brist på resurser såsom mat, vatten, liggplatser och matte/husse. Utförlig information om vad FIC är och vilka åtgärder du som kattägare kan vidta för att behandla en drabbad katt finns att läsa nedan.

« Tillbaka till sidans topp.
Felin Idiopatisk Cystit, urinproblem hos katt.FIC - FELIN IDIOPATISK CYSTIT

Aktuell forskning tyder på att flera olika störningar i nervsystem och hormonbalans samverkar och påverkar urinblåsan. Känsliga katter kan då ha en ökad känslighet för störningar från omgivningen och reagera överdrivet, med FIC som följd. Det man som djurägare kan göra för en sådan katt är att minska stressen och störningarna från omgivningen genom att förändra kattens levnadsmiljö. Om man inte kan minska den stress katten utsätts för är risken för återkommande problem överhängande.

Levnadsmiljöns "kvalitet" och kattens individuella känslighet tycks vara viktiga faktorer för huruvida katten kommer att utveckla FIC eller ej. Katter som utsätts för torftig, monoton eller oförutsägbar levnadsmiljö visar ofta minskad aktivitet och drar sig gärna undan, vilket är ett exempel på stressbeteende.

Några exempel på miljöfaktorer som kan orsaka FIC:
 • Dietförändringar
 • Väderomslag
 • "Överbefolkning"
 • Stress hos ägaren
 • Nya husdjur eller familjemedlemmar
 • Kattlådan - för få lådor, "fel" kattsand, opassande placering etc
Fodrets betydelse vid FIC
Tidigare har foder som surgör urinen varit det rekommenderade till katter med FUS. Nya studier visar att detta inte alls spelar så stor roll som man tidigare har trott. Det är istället tydligt att ökad vattenmängd i fodret är viktigare. Enkelt uttryckt gäller att det är bättre ju mer vatten katten får i sig, genom fodret eller genom att dricka. Blötfoder rekommenderas därför generellt till katter som drabbats av FIC/FUS.
 
Fodret kan ha betydelse för uppkomsten av FIC på fler sätt än genom sitt vätskeinnehåll - näringsinnehållet, nyhetens behag vid foderbyte, form och konsistens samt utfodringsmetod kan också spela en roll. Många katter vill också hellre utfodras ur keramikskålar än ur plastskålar. Använd hellre vida, låga skålar än djupa skålar där morrhåren kan ta i kanten.

Glukosamintillskott vid FIC
Ett tunnt slemlager, uppbyggt av glukosaminoglykaner täcker urinblåsans insida. Detta lager skyddar cellerna från urinen. Om slemlagret är tunnare än normalt, eller om det uppstår skador på det kan genomsläppligheten för urin till blåsväggen öka, vilket kan orsaka smärta, inflammation och blödningar i blåsan.

Det är dock oklart om skador på detta slemlager verkligen orsakar FIC, eller om det är en sekundär effekt av en annan urinvägsirritation. Tillskott av glykosaminer i fodret har rekommenderats för att skydda urinblåsan vid FIC. I kontrollerade studier har dock ingen effekt i form av minskade återfall av FIC kunnat konstateras säkert.

Medicinering med läkemedel

FELIWAY
Feromoner är doftämnen som utsöndras av katter och sänder information mellan dem. Det finns numera syntetiska feromoner (Feliway) som imiterar kattens egna. Erfarenhetsmässigt verkar Feliway kunna minska stressbeteenden på innekatter och det rekommenderas därför vid FIC, framförallt i flerkattshushåll.

SMÄRTLINDRING
Antiinflammatorisk medicin, som också ger smärtlindring, kan ge viss hjälp när katten drabbats av urinvägsproblem. Det lindrar men botar inte grundorsaken till att problem uppstått.

PSYKOFARMAKA
Antidepressiv medicinering ("lyckopiller") rekommenderas endast i allvarliga fall, där miljöberikande åtgärder inte har räckt till för att undvika återfall.

« Tillbaka till sidans topp.
Katt dricker, foto My Wild.MILJÖBERIKNING

Berikning av miljön har visats vara det mest effektiva sättet att minska urinvägsbesvär hos innekatter. Detta kan vara i form av ägarutbildning, förändringar av kattens diet, den fysiska omgivningen samt interaktionen mellan andra katter, djur och människor i miljön. I dagsläget har inte vikten av varje enskild förändring kunnat bestämmas - orsakerna till att en katt drabbas är helt enkelt inte samma i varje enskilt fall.

Som djurägare behöver ni förstå hur ert agerande kan påverka kattens urinvägsproblem, få redskap för att ändra kattens levnadsmiljö och därmed minska kattens känsla av hot från miljön.

Generella råd för miljöberikning:
 • Tillräckliga resurser i form av mat, vatten, utrymme etc. Förenklat kan sägas att det skall finnas 1 st resurs mer än antalet katter i hushållet. Resurser är t.ex. kattlåda, foderplatser, vatten, liggplatser samt övriga resurser i hushållet.
   
 • Foder/vattenbyte skall ske överlappande - ta ej bort gamla skålen direkt.
   
 • Ändra utfodringsrutiner - stimulerar kattens nyfikenhet, att utforska miljön samt ger den omväxling. Göm foder i huset eller leksaker för att stimulera rovdjursdriften.
   
 • Vattenpreferenser - katter kan föredra olika typer av vattenservering - färskhet, smak, rörligt vatten (vätskefontäner, droppande kranar, luftpump i vattenskålen), typ av skål (en del katter gillar inte när morrhåren går emot skålen när de dricker) är faktorer att överväga. Generellt gäller att högt vätskeintag är bra.
   
 • Kattlådan - vissa katter har preferenser för täckt eller öppen låda. Även lådans storlek, typ av kattsand, renlighet samt placering kan vara av betydelse.
   
 • Katter föredrar ofta att ha liggplatser upphöjt över markplanet. Upphöjda plattformar, stegar, gångbrädor, liggdynor eller fönsterplats kan uppskattas.
   
 • Hörsel och synstimulering när ägaren ej är hemma rekommenderas. Att ha radio eller tv på kan vara en fördel för att minska kattens känslighet för plötsliga ljud och röster.
   
 • Undvik bestraffning av katten
   
 • Ökat umgänge mellan katt och ägare. Positiv inlärning fungerar ganska bra om man vill lära katter tricks.
   
 • Katter gillar ofta att leka med små, rörliga leksaker. Många gillar också omväxling och att leksakerna byts ut regelbundet. Klösbräda uppskattas av många katter.
   
 • Identifiering och lösning av konflikter mellan katter i flerkattshushåll.

I amerikanska studier har ovanstående typ av miljöåtgärder gett tydliga effekter i form av mindre återfall av urinvägsproblem hos drabbade katter.

« Tillbaka till sidans topp.
Urinproblem konfliker katter.KONFLIKTER

Konflikt mellan katterna i hemmet är en vanlig utlösande faktor för FIC i flerkattshushåll. Den vanligaste konfliktorsaken är konkurrens om resurser - utrymme, liggplatser, mat, vatten, kattlåda, fönsterplats, varma platser eller gömställen. Det behöver inte vara en uppenbar, tydlig brist på dessa resurser för att en konflikt skall utvecklas, utan kan handla mer om katternas behov av kontroll över omgivningen.

Konflikter mellan katter kan vara "tysta" eller "öppna". Öppna konflikter uppstår oftast när en ny katt introduceras eller när katter som känt varandra länge mognar socialt. Social mognad sker mellan 2-5 års ålder och katten kan då börja försöka kontrollera sin omgivning. Kattens uppfattade behov av resurser kan öka när den når social mognad.

Öppen konflikt är enkelt att se för ägaren - katterna kan förfölja varandra, fräsa eller vända sidan till med sträckta ben och rest päls. Om konflikten eskalerar kan katterna slå efter varandra eller helt enkelt börja slåss.

Tecken på en tyst konflikt kan däremot vara svåra att se. Den hotade, underlägsne katten kan ofta dra sig undan från resten av hushållet och ligga stilla länge. Tysta konflikter kan pågå mycket länge. Till skillnad från hundar (och människor) är katter inte flockdjur och har därmed inget välutvecklat sinne för ranghierarki och konfliktlösning. De har alltså svårare att befästa rangordningen mellan individerna, vilket behövs för att konflikten skall avta.


Dominant katt - Hotad katt
Backar ej undan från andra katter Håller sig ofta ifrån hushållet, gömmer sig
Stirrar på andra katter Undviker ögonkontakt med andra katter
Delar ej med sig av resurserna Lämnar resurserna till andra katter
(mat, vatten, liggplatser, familjen od)
Gnuggar kinder, huvud, haka, svans mot
människor, dörröppningar, möbler
När den möter den hotade katten: När den möter den dominanta katten: Kryper
Sänkt huvud, höjd bakkropp, förföljer. ihop, kan rygga undan. Flyr eventuellt.
Reser ev ragg.   Kan resa ragg.
Morrar Ger ej ljud ifrån sig
Kan spraya urin
Kan utveckla urinvägsirritation

« Tillbaka till sidans topp.
Åtgärder urinproblem katt.ÅTGÄRDSLISTA FÖR INNEKATTER
    
UTFODRING OCH VATTEN
 • Alla katter i hushållet har egen mat- och vattenskål lättåtkomligt men avskilt och med en "flyktväg".
 • Skålarna är placerade så inga andra husdjur kan smyga sig på katten när den äter.
 • Skålarna är ej placerade i närheten av hushållsapparater eller fläktar som plötsligt kan starta medan katten äter.
 • Skålarna rengörs minst en gång i veckan med milt rengöringsmedel.
 • Fabrikat och smak på fodret bytes sällan, högst en gång per månad.
 • När nytt foder introduceras bjuds det i separat skål vid sidan av det kända fodret så att katten kan välja om den vill äta eller ej.
 • Mat och vatten är färskt och bytes dagligen.

KATTLÅDAN
 • Lådor finns på varje våning, om flervåningshus.
 • Lådor är placerade så inga andra husdjur kan smyga sig på katten när den är där.
 • Lådorna är ej placerade i närheten av hushållsapparater eller fläktar som plötsligt kan starta medan katten är där, och det finns en "flyktväg".
 • Lådorna rensas och rengörs så snabbt som möjligt efter den använts, åtminstone en gång dagligen.
 • Lådorna tvättas regelbundet med ett milt, ej starkt luktande rengöringsmedel, åtminstone en gång per vecka.
 • Kattsanden är oparfymerad och bildar klumpar.
 • Fabrikat och typ av kattsand bytes sällan, högst en gång per månad.
 • När ny kattsand/kattlåda introduceras placeras den separat vid sidan av den vanliga lådan så att katten kan välja att använda den eller ej.
 • Alla hushållets katter har en egen kattlåda placerad vid en tillgänglig, välventilerad plats som också är avskild.

MILJÖBERIKNING
 • Klösbrädor finns tillgängliga.
 • Leksaker finns tillgängliga samt flyttas runt och byts ut regelbundet.
 • Alla hushållets katter har möjlighet att flytta sig till varmare eller kallare utrymmen om de vill.
 • Alla hushållets katter har egna gömställen där de kan gömma sig om de känner sig hotade.
 • Alla hushållets katter har egna utrymmen att hålla till på om de vill.

VILOPLATSER
 • Alla hushållets katter har en egen liggplats på en tillgänglig men avskild plats, med en "flyktväg".
 • Liggplatserna är lokaliserade där inga andra husdjur kan smyga sig på katten när den vilar.
 • Liggplatserna är ej placerade i närheten av hushållsapparater eller fläktar som plötsligt kan starta medan katten vilar.
 • Om katten får en ny bädd placeras den vid sidan av den vanliga bädden så att katten kan välja att använda den eller ej.

ÖVRIGT
 • Katterna har möjlighet att röra sig fritt, utforska, klättra, leka och fara runt om de vill.
 • Katterna har möjlighet att leka med hushållets övriga husdjur eller människor om de vill.
« Tillbaka till sidans topp.
Ni kan finna mer information om idiopatisk cystit (och andra kattrelaterade problem) på:
www.icatcare.org/advice/cat-health/feline-idiopathic-cystitis-fic

Om ni söker mer ingående information rörande beteendeproblem och miljöberikning för innekatter rekommenderas den engelskspråkiga hemsidan http://indoorpet.osu.edu/cats/

« Tillbaka till sidans topp.
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved