Välj stad

Välkommen till Evidensia Djurkliniken Roslagstull

Valhallavägen 12A
114 22 Stockholm

Öppettider

Måndag - torsdag 7.00 - 21.00
Fredag 7.00 - 17.45
Lördag 11.00 - 15.45

Kontakta oss/Boka tid:

Du når oss enklast på telefon: 08 - 612 57 60
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”
 
Följ oss på Facebook!
 

Vaccination Hund

 

Parvovirusinfektion ("hundpest")
 

Viruset orsakar en allvarlig infektion i tarmarna, med kraftig diarré som följd. I de fall sjukdomen drabbar unga valpar eller gamla hundar är den ofta livshotande om djuret inte kommer under vård mycket snabbt. Viruset finns spritt i hela landet och anses vanligt förekommande. Viruset är motståndskraftigt och sprids även med t ex djurägarens skor, varför även en hund som inte är i kontakt med andra hundar ändå kan drabbas.
 
Vaccination: vi använder oss av vaccinet NobiVac. Valpen vaccineras oftast hos uppfödare vid ca 7 veckors ålder. Denna första vaccination skyddar valpen mot sjukdom under den tid då antikroppar från mamman finns kvar i valpens blodomlopp och kan försämra utvecklingen av långtidsskydd hos valpen. En boosterdos ges så snart valpen blivit äldre än 12 veckor. Nu har tikens antikroppar försvunnit ur valpens blodomlopp, och den kan bilda egna antikroppar som skyddar under året. Vaccinationen upprepas sedan vid ett års ålder, och därefter vart 3:e år.

 

Kennelhosta
 

Kennelhosta är ett samlingsnamn för en kikhosteliknande luftvägssjukdom hos hund. Sjukdomen orsakas av ett flertal olika bakterier och virus. Den vanligaste sjukdomsorsaken är parainfluensavirus, och det är detta virus man kan vaccinera hunden mot. I Stockholmsområdet brukar det varje vinter gå epidemier av kennelhosta. Hundar som drabbas får en kraftig och besvärande hosta som kan pågå i flera veckor. Hos enstaka hundar kan sekundära infektioner tillstöta och lunginflammation utvecklas.
 
Vaccination: vi använder oss av vaccinet NobiVac. Detta finns i två varianter. NobiVac KC ges genom att spraya in vaccindosen i ena näsborren. Vissa hundar kan tycka att detta är lite obehagligt. Fördelen är att detta vaccin ger ett något bättre skydd än vaccinet NobiVac Pi som ges som en injektion i nacken. Valpen vaccineras oftast hos uppfödare vid ca 7 veckors ålder. En boosterdos ges så snart valpen blivit äldre än 12 veckor. Precis som influensavaccinering hos människa ger kennelhostevaccin endast ett kortvarigt skydd. Hunden måste därför vaccineras årligen.

 

Valpsjuka

 
Valpsjuka är en mycket allvarlig sjukdom med mycket hög dödlighet. Inledningsvis insjuknar hunden i en allvarlig lunginflammation, ibland kombinerat med magtarmsjukdom. Om hunden överlever detta skede av sjukdomen drabbas den senare av allvarliga hjärnskador.

I Sverige är valpsjuka mycket ovanligt och ses framför allt på hundar som vistats utomlands. Dock händer det att enstaka rävar i landet drabbas av sjukdomen. Eftersom det är en så allvarlig sjukdom är det viktigt med regelbunden vaccinering även av hundar som inte reser utomlands, för att minska risken för att sjukdomen får fäste i landet.
 
Vaccination: Vi använder oss av vaccinet NobiVac. Vanligtvis vaccineras valpen så snart den blivit 12 veckors gammal, då antikroppar från tiken har försvunnit ur kroppen. Vaccinationen upprepas vid ett års ålder, och därefter vart 3:e år.
 
 

Smittsam leverinflammation (HCC)
 

Även detta är en virussjukdom. Den förekommer i Sverige men är relativt ovanlig. Sjukdomen orsakar en allvarlig infektion i levern (hepatit), och är oftast dödlig. Vaccinet kombineras alltid med vaccin mot valpsjuka, och i dagligt tal pratar man ofta bara om att vaccinera mot valpsjuka, men får ”HCC” på köpet.
 
Vaccination: se valpsjuka
 
 

Rabies

 
Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. I takt med ökat resande och utbyte med andra länder ökar därför risken att sjukdomen kan återkomma till Sverige. För att minska denna risk finns krav på rabiesvaccination för djur som reser utomlands.
 
Vaccination: Vi använder vaccinet NobiVac Rabies, som ska förnyas med som längst 3 års intervall för att vara giltigt. Vaccinet ger ett mycket gott skydd under hela perioden. Hunden måste vara äldre än 3 månader för att rabiesvaccinationen ska vara giltig. Hunden får resa utomlands först 3 veckor (21 dagar) efter utförd rabiesvaccination.
Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser. T ex har NobiVac Rabies 3 års giltighetstid om hunden vaccineras i Sverige, men bara ett års giltighetstid i vissa andra länder.

 

Leptospiros
 

Detta är en bakteriesjukdom som orsakar allvarliga skador på framför allt lever och njurar. Bakterien finns t ex hos smågnagare, och sprids med urinen. Sjukdomen förekommer i Sverige men är mycket ovanlig här. Den är mer vanligt förekommande utomlands, varför hundar som ska ut och resa bör skyddas via vaccination. Tidigare var detta ett krav från myndigheterna, men vaccinationen är numera frivillig.
 
Vaccination: vi använder vaccinet NobiVac Lepto. Det är ett avdödat vaccin varför grundvaccination alltid bör göras två gånger med en månads intervall från tidigast 8 veckors ålder. Därefter ges en boosterdos efter 6 mån, för att sedan upprätthållas med vaccinering var 6-12 mån. Det bästa är om det ej har gått mer än 6 månader mellan vaccination och utlandsvistelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved