Välj stad

Välkommen till Evidensia Djursjukhuset Gammelstad

Företagsvägen 5
954 33 Gammelstad

Öppettider

Måndag - fredag 8 - 18
Växeln stänger 17
Kvällsöppet onsdag 18 - 21
Jour dygnet runt, året runt

Kontakta oss/Boka tid:

Telefonväxel: 0920 - 253020
Jourtelefon: 070 - 380 30 80
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Pennhip röntgen

 

Pennhip röntgen - gör en skillnad


Höftledsdysplasi
Höftledsdysplasi (en dåligt passande höftled) är en av de vanligaste ärftliga ortopediska sjukdomarna hos hund. Konsekvenserna är höftledsartros ledande till smärta och stelhet och en försämrad livskvalitet.

En sjukdom som drabbar upp till 50% av vissa raser och som saknar medicinsk eller kirurgisk bot. Kirurgiskt kan man ersätta den eller de drabbade höftlederna med en höftledsprotes där prognosen är god. Medicinskt kan man på olika sätt behandla artrosen med olika grader av framgång. 
 
Höftledslaxitet
Höftleden är en kulled där lårbenets kula passar i bäckenbenets ledskål. Höftledslaxitet syftar på graden av ”slapphet” i leden. Studier har visat att hundar med högre grad av ”slapphet” i leden löper en ökad risk att utveckla höftledsdysplasi jämfört med hundar med ”stramare” höftleder.
 
Lösningen
Under 1980-talet visade forskare vid the University of Pennsylvania´s School of Veterinary Medicine att det finns bättre diagnostiska metoder att tidigt i hundens liv kunna utvärdera och gradera höftledslaxiteten och att förstå att det är en av nyckelfaktorerna i sjukdomsutvecklingen.
 
Forskningen resulterade i utvecklingen av en speciell röntgenundersökning kallad PennHIP (Pennsylvania Hip Improvement Program).

Undersökningen möjliggör att så tidigt som vid 16 veckors ålder med hög säkerhet kunna identifiera individer som är mer benägna att utveckla höftledsdysplasi, eller att samtidigt kunna friskförklara andra.
 
Detta erbjuder uppfödare ett tidigt beslutsunderlag för sitt urval av individer. Det ger även veterinären en tidig möjlighet till en förbättrad rådgivning till djurägare med drabbade hundar vilka förebyggande strategier som bäst kan minska utvecklingen av sjukdomen och de relaterade rörelseinskränkningar den medför.

Hur går det till

 
Undersökningen utförs av speciellt certifierade veterinärer och sköterskor. Hunden sederas (ges en lugnande spruta) som vid en vanlig höftledsröntgen. PennHIP undersökningen består sedan av tre speciella röntgenbilder.
 
Den första röntgenbilden är tagen på samma sätt som normalt används för höfledsbedömning utförd av SKK. Vid PennHIP undersökningen används denna bild endast till bedömning av graden av eventuell artrosutveckling. När bara denna bild används till bedömning av höftledsdysplasi döljs ofta graden av ledslapphet och man får ett falskt positivt svar.

Den andra bilden, kompressionsbild, tas genom att hunden ligger på rygg med bakbenen i en neutral viktbärande position. Samtidigt som bilden tas trycks lårbenets kula in i bäckenbenets ledskål. Denna bild används framförallt till bedömningen hur väl kulan och ledskålen passar tillsammans.

Den tredje bilden, distraktionsbild, tas i samma positionering av hunden. Istället för att komprimera höftlederna används en speciell utrustning där lårbenets kula istället dras ut från bäckenbenets ledskål. Denna bilds används för bedömningen hur stor den maximala slappheten är i höftlederna.
 
Efter röntgenundersökningen skickas röntgenbilderna till ANTECH Imaging Services för en speciell utvärdering. Resultatet skickas sedan tillbaka till den undersökande veterinären som djurägaren tar del av. Undersökningsresultatet är konfidentiellt och innehåller följande information.
 
Distraktionsindex (DI)
DI är ett mått av graden av hötledslaxitet, hur mycket lårbenskulan kan dras ut från bäckenbenets ledskål. Detta mått presenteras med ett nummer mellan 0 och 1. Ett DI nära noll indikerar en låg eller obefintlig laxitet och ett DI närmare ett indikerar en hög laxitet. Hundar med en DI tröskel på 0,3 eller lägre har visats ha en låg risk att utveckla höftledsdysplasi.
 
Artros
Informationen innefattar också en utvärdering av redan befintlig artrosutveckling som också konfirmerar en höftledsdysplasi. För dessa hundar kan veterinären tidigt mer ingående förklara sjukdomen, dess förväntade förlopp och prognos samt föreslå tidiga behandlingsmöjligheter.
 
Rasskillnader
Baserat på DI rankas den undersökta hunden i förhållande till sin ras. Detta är en viktig del som PennHIP tar hänsyn till eftersom olika raser har skillnader i utseende av bland annat bäckenbenets utformning. En vanlig höftledsröntgen väger inte in dessa skillnader utan alla bedöms utifrån samma kriterier. För uppfödare kan informationen efter en PennHIP undersökning och rankning i förhållande till ras vara till stor hjälp i valet av avelsdjur. Genom att välja avelsdjur med ett lågt DI (strama höftleder) kan stora skillnader i rasens förekomst av höftledsdysplasi sänkas på några få generationer.
 
PennHIP undersökning kan utföras på ett säkert sätt från 16 veckors ålder. I vissa fall bör den kompletteras med förnyade undersökningar vid 6 månaders eller ett års ålder. PennHIP kan också kompletteras med en SKK röntgen underförutsättning att hunden är minst ett år gammal.
 
Evidensia Gammelstads Djursjukhus är nu certifierade att utföra PennHIP undersökningar.
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved