Välj stad

Välkommen till Evidensia Djursjukhuset Västerort

Bromstensvägen 174
163 55 Spånga

Öppettider

Måndag - fredag: 8.00 - 21.00.
Lördag - söndag, helgdag 10.00 - 16.00.
Drop in vaccinering mån-tors 8.00-18.00.

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 08 - 36 26 70
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Förgiftningar

 
Har ditt djur ätit något giftigt, eller fått i sig för stor dos av något som inte är giftigt från början?
• Ta noga reda på vad djuret ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. 
• Kontakta Djursjukhuset. 
• Vid eventuellt besök, ta med det djuret fick i sig (t.ex. en likadan svamp, paketet med råttgift eller medicinburken).
 
Giftinformationscentralen: 
Tel. 08-33 12 31, www.giftinformationscentralen.se
 
 
Giftalger
Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket toxin de producerat för tillfället.
 
Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk. Katter råkar mer sällan ut för detta, då de varken badar i eller dricker algvatten i samma utsträckning som hund.
 
Symtom
Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma inom någon halvtimme till ett halvt dygn. I allvarliga fall kan förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador, lungpåverkan och blödningar från mage och tarm tillstöta. 
 
Åtgärd
Skölj päls och ögon noga med rent vatten. Se till att hunden har tillgång till friskt vatten, men ge den inget att äta.
 
Kontakta genast Djursjukhuset om din hund inte mår bra efter bad i algbemängt vatten.
 
 
Råttgift
I Sverige är produkter innehållande warfarin, kumatetralyl och så kallade "superwarfariner" (t.ex. bromadiolon och difenakum), godkända för utrotning av råttor och möss. 
 
Dessa preparat hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera), vilket kan leda till blödningar. Det finns skillnader mellan olika råttgifter. Därför är det viktigt att veta vilket råttgift ditt djur ätit av.
 
Råttgift i form av utlagt bete eller förtäring direkt ur förpackningen utgör en risk för husdjur. Sekundärförgiftning genom förtäring av råttor och möss som ätit råttgift, kan också utgöra en risk. 
 
Symtom 
Blödningar orsakade av dessa preparat uppkommer som regel 1-3 dagar efter förtäringen. Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och beskedliga blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Tillståndet kan bli livshotande. En blödning i en led kan förorsaka hälta och smärta.
 
Åtgärd
Om du misstänker att ditt djur ätit råttgift eller har symtom, kontakta Djursjukhuset.
På Giftinformationscentralen kan man med hjälp av preparatets fyrsiffriga registreringsnummer, som finns angivet på förpackningen, hjälpa till att ta reda på vilken typ av råttgift ditt djur har ätit av.
 
Behandlingen går ut på att förhindra, upptäcka och stoppa blödning. Att framkalla kräkning och ge kol är åtgärder som kan vidtas omedelbart. Motgift är vitamin K. Denna behandling kan ibland behöva fortgå flera månader. 
 
Behandling sker alltid efter kontakt med veterinär.
 
 
Choklad
Choklad innehåller kakao som bland annat innehåller teobromin, ett ämne som många djurslag är känsliga för. Hundar och katter verkar vara extra känsliga.
Erfarenhet visar att hundar utan svårighet kan sätta i sig en farlig mängd choklad medan katter mycket sällan får i sig sådan mängd att det blir frågan om någon förgiftning.
 
Symtom 
Kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symtom tillstöta.
 
Hur mycket kan min hund få i sig innan det blir farligt?
Att räkna ut hur mycket teobromin som ingår i olika chokladkakor och praliner är svårt. Både mängden kakao i chokladen och halten teobromin i råvaran (kakaobönan), kan variera.
• Mörk choklad innehåller c:a 5-15 mg teobromin /g choklad.
• Ljus choklad innehåller c:a 2 mg teobromin /g choklad.
• Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.
• Mer än 20 mg teobromin /kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.
 
Exempel: Gäller en hund som väger 10 kg:
• En hund kan äta 15 - 40 g mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas.
• OBS! Ju mörkare choklad desto mer kakao (och teobromin) och därmed större förgiftningsrisk.
• Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den äta ca 100 g.
 
Åtgärd
Om du misstänker att din hund ätit en farlig mängd choklad eller har symtom du är osäker på, kontakta Djursjukhuset.
 
 
Glykol
Glykol kan ha en sötaktig smak, och kan därför vara intressant att slicka i sig för ett djur. Var därför aktsam med förvaringen av glykol, eller läckage från bilar (djuret kan t.ex slicka i sig snö där glykol läckt vid t.ex. påfyllning).
 
Symtom
De första tecknen på förgiftning inträder från 30 minuter till 12 timmar efter intaget av glykol. Djurets törst ökar kraftigt, den kissar mycket, blir vinglig och kräks. 
 
Efter tolv timmar kan det verka som om faran är över, men eftersom de giftiga produkterna i glykolen bryts ner på olika sätt, kommer nästa kris efter 24 timmar. Då upphör njurarna att fungera. Hunden/katten slutar att kissa. Den kräks och blir allt sämre.
 
Det kan vara svårt att veta om djuret fått i sig glykol, eftersom symtomen liknar vilken njurskada som helst.
 
Åtgärd
Vid misstanke om att ditt djur fått i sig glykol, kontakta genast Djursjukhuset
 
 
Saltvatten
Att dricka saltvatten är något som framför allt hundar gör vid havsbad eller på promenad längs havet. Av detta kan de börja kräkas eller, om det är ett stort vattenintag, få saltförgiftning.
 
Saltförgiftning förekommer också när man försökt kräka sin hund med salt. Det ska man inte göra. Ring veterinär för rådgivning istället.
 
Enligt rapporter kan 3,7 gram salt/kg kroppsvikt vid ett och samma tillfälle vara en dödlig dos för hund.
Har din hund druckit saltvatten och kräks, tar du bort mat och vatten några timmar så att magen får lugna sig. Ge sedan vatten i små portioner. Går det bra kan hunden få fri tillgång till vatten. Klarar den det går det bra att ge mat.
 
Symtom vid saltförgiftning
Fortsatta kräkningar, trötthet, diarré, stelhet eller kramper.
 
Åtgärd
Kontakta genast Djursjukhuset. Hunden behöver vätska i form av dropp och kanske avslappnande medicin.
 
 
Bulldeg
Deg jäser i magen och kan ge symtom som påminner om alkoholpåverkan. Allt från vinglighet till medvetslöshet kan uppstå. Lämna alltså inte någon fas av ditt bullbak obevakat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved