Välj stad
 

Sökandet efter vetenskapliga bevis

«Vår övergripande målsättning är att bedriva klinisk forskning inom området för smådjurs- och hästmedicin på en kvalitativt internationell nivå med en god etisk standard och fokus på nytta för våra patienter - djuren. »

 

Varför forskas det inom Evidensia? 


Jo, Evidensia har som ett tydligt mål att bedriva forskning i frågor där patientnyttan är stor. Det är viktigt för oss. Det ska vara bra kliniska frågeställningar som vi stöter på ofta. Vi har i dag ett antal forskningsprojekt inom olika grenar av veterinärmedicin. Många av dessa är samarbetsprojekt med andra vetenskapliga aktörer, något som bidrar till att skapa bra kvalitativ forskning. Här kommer vår stora patientmassa till nytta. 
 
Klinisk forskning ligger till grund för den praktiska medicinen. Det finns idag ett antal etablerade rutiner som inte är väldokumenterade. Här ser vi behov av mer forskning och vetenskaplig utvärdering. 

Ny forskningsbaserad kunskap inom veterinärmedicin är nödvändig för att styra utvecklingen i önskad riktning. Forskning ökar kunskapen om hur man behandlar patienter på bästa sätt. Vi har många duktiga veterinärer som är intresserade av forskning och som deltar i konkreta projekt inom olika områden.
 
Klinisk forskning är möjlig tack vare gediget brobyggande inom koncernen, men även utåt med internationella samarbetspartners. 
 

« I dag handlar veterinärmedicin om att nätverka. Bra forskningsprojekt spänner över flera ämnesområden. Därför bedriver vi forskning tillsammans med vetenskapliga institutioner och privata aktörer. »


Evidensia har ett samarbetsavtal med Statens Lantbruksuniversitet, SLU, och flera pågående projekt i Skandinavien med både SLU, Norsk Veterinärhögskola - NVH, Helsingfors Universitet och Köpenhamns Universitet. I maj 2015 höll Evidensia kursen Clinical trials i ett unikt och uppskattat samarbete tillsammans med SLU. 
 
Utöver de betydande medel som Evidensia själva satsar på forskning så bidrar de två stiftelserna Strömsholm Djursjukvård och Svensk Djursjukvård med ekonomiskt stöd. Bara 2015 uppgick de budgeterade bidragen för forskning och utbildning till nästan 17 miljoner kronor. 
 
Just nu pågår ett 20-tal projekt av olika storlek. Från mindre projekt på ett år till större doktorsgradprojekt. 
 

Här är några av de projekt som pågår just nu, där resultatet leder till bättre vård för både smådjur och hästar:

  • Jämförande studie av injektion- och tablettbehandling vid B12-brist hos hund med kronisk tarminflammation. Att ge tabletter hemma är mycket enklare och billigare än åka till veterinären för injektioner. 
  • Kartläggning av vanliga bakterier, till exempel fästingburen anaplasma, hos friska och sjuka katter. Katter verkar vara naturligt resistenta mot att utveckla symtom på vissa smittor – de blir inte sjuka. Studien kan förbättra valet av behandling.
  • Projekt om stelkramp hos häst. Genom att samla information om hästar med stelkramp över flera klinikerna i Europa försöker man ta reda på mer om sjukdomen, behandlingen och prognosen. 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved