Välj stad

om din häst får en sårskada

Att hästar får sår är vanligt. För det mesta brukar såren vara mindre och du kan både sköta om dem och få dem att läka själv. Men ibland är oturen framme och veteri­när måste kontaktas.


Ibland handlar det om skador då hästen behöver sövas för att såret ska kunna rengöras och sys. I vissa fall sitter såret nära en led och behöver extra omvårdnad. Har din häst feber eller visar tecken på hälta ska du inte dröja med att kontakta veterinär, då kan läget vara allvarligt.

Du kan ofta behandla små skador och sår själv, men vid värre sårskador behövs hjälp från veterinär.
 

OLIKA TYPER AV SÅR PÅ HÄST.


Hästen är ett flyktdjur och tycks kunna göra illa sig på alla möjliga och omöjliga sätt. Trots att vi på alla sätt försöker undvika och förebygga risker så är sårskador mycket vanliga.


Sår är yttre, öppna skador i huden eller slemhinnan. Från ytliga skrap- eller skrubbsår, som bara omfattar en del av överhuden, till djupare sår som går ner till underhuden eller djupare än så. Beroende på hur såret uppkommit och hur skadan ser ut talar man om olika typer av sår, som behandlas på olika sätt. De vanligaste typerna är skärsår, sticksår, krossår, slitsår och bitsår och kombinationer av dessa.
Hästar lever i en mer smutsig miljö än djur som bor inomhus, och löper större risk att drabbas av sårinfektioner. Dessutom är hästar känsliga för bakterien tetanus som orsakar stelkramp.

Vid en sårskada, ställ dig alltid frågan: Finns det något djupare under skinnet som är skadat och vad finns under skinnet? Senor? Ligament? Led? Senskida? Muskelvävnad? Är du osäker, prata med din veterinär.
Rengöringen är avgörande för att sår på häst ska läka bra. Ha alltid koksaltlösing och bandage hemma.
Sårskada häst
Hästar kan få skador på alla möjlliga sätt.

VETERINÄR johan lenz ger Goda råd om sårvård

VÅRD AV SÅR PÅ HÄST.


Har din häst fått ett mindre sår rekommenderar vi att du tvättar det med en koksaltlösning som går att köpa på apotek. Sår ska hållas rena och torra för att läka bäst. Något som kan vara bra att tänka på är att ju mer man rör såret desto större risk är det att man för in bakterier som inte fanns där förut.

Sår på ben.

Sår på ben behöver oftast bandageras för att hållas rena och för att hålla svullnad tillbaka. Det fungerar ofta bra med de stallbandage (tjock pad och oelastisk linda) man har hemma om man täcker såret med en steril kompress. Är såret större kan man lägga ett stadigt bomullsbandage istället för pad och linda. Linda då ett tjockt lager bomull runt hästens ben. Linda fast denna med oelastisk gasbinda. Har du ett flera varv tjockt lager bomull, dra gasbindan ganska hårt. Se upp med tryckskaderisken.

Rinner eller varar sig såret, sätt en kompress närmast såret och fortsätt tvätta såret med koksaltlösning vid bandagebyte varannan till var tredje dag. Om såret ser fint ut är det bättre att inte tvätta det.

Övriga sår.

Sår som sitter på andra delar av kroppen kan vara svåra att skydda mot smuts. Det finns dock en hel del produkter att köpa, som kan fästas direkt på hästens kropp, t ex fixomull och polsterplast. Det kan även fungera med sårplast.
Mät hästens kroppstemperatur varje morgon. Har hästen feber (mer än 38,5 grader), kontakta veterinär. Det kan ha tillstött en infektion som kan behöva behandlas.  
 
Om ett sår ligger nära en led eller senskida, var extra observant. Är din häst halt kan infektionen ha gått in i närliggande led, vilket är allvarligt. Kontakta då hästsjukhus omedelbart. Glöm inte att kontrollera när din häst fick stelkrampsvaccin senast. Är såret djupt eller stort bör hästen vaccineras om det gått mer än sex månader sedan senaste vaccinering.
Sårskador häst rengör.

VAD GÖR VETERINÄREN?


Veterinären undersöker såret och tar hästens kroppstemperatur. Är såret stort kan det behöva sys. Är såret lednära kan hon eller han göra en så kallad provtryckning av leden för att se om såret kommunicerar med leden, det vill säga att såret går in i leden. Sitter såret på benet behövs ofta ett bandage. Beroende på hur såret ser ut och var det sitter sätts medicin eventuellt in.


Den viktiga rengöringen.

Varje år kommer hundratals hästar in till Evidensia med sårskador som behöver behandlas. Ibland söver vi hästen för att rengöra och sy sårskadan. 

För att sår ska läka bra är det viktigt att de hålls rena och skyddas från nedsmutsning. Vid våra stora djursjukhus används en så kallad versajet för att rengöra stora, djupa sår och sårkanter. Versajeten skär rent sårytorna med hjälp av en mycket hård vattenstråle samtidigt som smutsvattnet sugs upp. Detta gör att rengöringen blir bättre vilket ger såret större möjlighet att läka ihop bra.

Led- eller senskideinfektion.

Om såret misstänks kommunicera med en led eller senskida kan veterinären ta ett prov som visar på tecken på infektion. Om infektionen inte hävs i tid kan hästen få skador lokalt som ger en kronisk hälta. Leden eller senskidan måste spolas, ibland flera gånger, och infektionen måste behandlas med antibiotika. Behandlingen kan vara komplicerad och ta lång tid och därmed bli kostsam för djurägaren.

Inom Evidensia behandlar vi idag de flesta av dessa fall med hjälp av artro­skopi­teknik och 90 procent av hästarna med led- eller senskideinfektion går hem friska. Genom att kirurgiskt spola leden/senskidan ökar vi möjligheten att få bort allt kontaminerat material som kan finnas i leden/senskidan och minskar därmed risken för långvarig infektion. Vi har sett att vi genom att göra detta, minskat antalet spolningar hästen behöver genomgå vilket minskat längden på djursjukhusvården och därmed minskat kostnaden för djurägaren med ungefär 20 procent.
 
Sårskador häst leder.
Sår vid hästens leder kan ge led- eller senskadeinfektion, vilket kan leda till hälta.
 
Hitta din närmaste Evidensia hästklinik
 

Evidensiaplus

Kundklubben som gör skillnad.
Bonus på köp och behandlingar.
Gratis medlemskap.
Hälsotips för ditt djur.

BLI MEDLEM NU

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved