Välj stad

Välkommen till Evidensia Hästkliniken Umeå

Bölevägen 92
904 34 Umeå

Öppettider

Måndag, onsdag 7.30-20.00
Tisdag, torsdag och fredag 7.30-16.30

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 090 - 223 30
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Inälvsparasiter/avmaskning

 

 
Hästar kan ha ett antal inälvsparasiter som det är viktigt att kontrollera och hålla i schack då det finns hälsorelaterade problem med att hästarna bär på en för hög parasitbörda.

Träckprov: idag finns det bara ett visst antal avmaskningspreparat att tillgå och nya preparat finns än så länge inte inom räckhåll varför det är viktigt att ta träckprov innan man avmaskar hästarna. Detta för att minska den resistensutveckling som idag tyvärr utvecklas hos framför allt vissa maskar mot vissa preparat. Man har sett att ungefär 20 % av hästarna bär på 80 % av inälvsparasiterna och därför är det viktigt att hitta dessa hästar med hög parasitbörda och avmaska dem. Träckprov kan lämnas in till oss eller skickas in till laboratorium på egen hand (Kolla Masken, SVA) så att man därefter i samråd med veterinär kan avmaska rätt hästar med rätt preparat. Hästar med >200 EPG bör avmaskas. Efter avmaskning kan man ta ett nytt träckprov efter 10 dagar för att se om avmaskningen haft önskad effekt. För att se om hästen har återsmittats tas ett nytt träckprov 4-12 v efter avmaskning beroende på vilket preparat som använts, då olika preparat har effekt hos hästarna olika länge.

• Spolmask: drabbar framför allt föl upp till 9 månaders ålder. Ovanligt hos hästar som är >3 år gamla då de med åldern utvecklar en immunitet mot spolmasken. Drabbade hästar kan få hosta, sämre tillväxt, bli glanslösa och raggiga i pälsen samt i kraftiga fall även förstoppning/kolik. Föl ska alltid avmaskas mot spolmask vid 8-10 v ålder, 16-18 v ålder samt vid installningen på hösten när de är ca 6 månader gamla. För fölen krävs inget träckprov.

• Lilla blodmasken: detta är något som 100 % av alla hästar har, men i låga mängder orsakar de inga problem. Maskarna kan ge mild tarminflammation och diarré. Dessa maskar går i vila på vintern och därför rekommenderas träckprovtagning på våren inför sommarbetet (april-maj) samt på hösten inför flytt tillbaka till vinterhagarna.

• Stora blodmasken: den mest skadliga parasiten våra hästar kan bära på då dessa larver vandrar till och från tarmarna via kärl i mag-tarmsystemet. Detta kan i värsta fall ge kärlskador med nedsatt cirkulation till tarmarna och därmed kolik. För att få reda på om hästen har stora blodmasken är det viktigt att beställa odling vid träckprovtagning då äggen ser likadana ut för stora och lilla blodmasken. Träckprovtagning samtidigt som för lilla blodmasken. Det tar dock 5 månader från smitta till dess att hästen utsöndrar ägg, avmaska gärna nyinflyttade hästar om okänd maskstatus.

• Bandmask: i studier har man sett samband mellan kolik och bandmaskförekomst hos hästarna, men huruvida bandmasken är orsak till koliken eller bara finns i högre utsträckning hos dessa hästar är inte helt klarlagt. I övrigt verkar bandmasken inte påverka hästarna i negativ mening vad som idag påvisats. Det krävs en annan typ av analys än för spolmask och blodmask vid träckprovtagning som man specifikt måste beställa vid träckprovtagningen. Prov tas vår och höst precis som för blodmaskarna.

Minimera smittrycket: att mocka ur hagarna har visat sig många gånger vara mer effektivt än att avmaska hästarna. Stödfodra helst inte hästarna direkt på marken. Låt gärna betet vila en säsong alternativt plöj upp beteshagarna. Att låta andra djurslag sam- eller växelbeta med hästarna är också ett sätt att minska äggförekomsten på betet. Försök att inte blanda olika grupper av hästar i hagarna för att minska smittspridningen på gården. Det finns många fler åtgärder att vidta beroende på situationen på det aktuella stallet, kontakta gärna oss för vidare rådgivning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved