Välj stad

Välkommen till Evidensia Hästkliniken Umeå

Bölevägen 92
904 34 Umeå

Öppettider

Måndag, onsdag 7.30-20.00
Tisdag, torsdag och fredag 7.30-16.30

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 090 - 223 30
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Vaccination

 
En vaccination innebär att man utsätter hästen för en låg dos av ett smittämne som gör att hästens immunförsvar utvecklas. Detta gör att kroppen bättre kommer kunna hantera att utsättas för detta smittämne i verkliga livet och antingen inte alls utveckla sjukdomen, alternativt få ett lindrigare förlopp. Att vaccinera alla hästar mot influensa och stelkramp är något som starkt rekommenderas och det krävs också vaccination mot hästinfluensa för att få träna och tävla med hästen.

Influensa är en kraftigt smittsam sjukdom som orsakas av virus. Drabbade hästar blir ofta väldigt sjuka med hög feber och nedsatt allmäntillstånd.

Stelkramp är en hemsk sjukdom där musklerna blir spastiska, hästen får väldigt ont samt kan bli liggande med svårighet att äta. Upp till 80 % av drabbade hästar dör, vilket enkelt kan undvikas genom vaccination då vaccinet har mycket god effekt. Sjukdomen orsakas av en bakterie som finns i jord och som smittar hästen genom införsel via sår. Inför kastration bör hästen vara grundvaccinerad minst 2 veckor innan för att ha ett fullgott skydd.
Vaccination dräktigt sto: bör göras mot stelkramp och influensa 1-2 månader innan beräknad fölning för att ha så hög halt av antikroppar som möjligt inför fölningen. Fölen kan inte själv bilda antikroppar förrän de är ca 3 månader gamla och detta är därför mycket viktigt för att fölen ska vara skyddade!
Vaccination föl/unghäst: om stoet är vaccinerat ska fölet få sin första vaccinationsspruta mot influensa och stelkramp vid 6 månaders ålder, därefter en ny injektion efter 4-6 veckor. Det rekommenderas också starkt att ge en tredje injektion mot influensa 6 månader efter den första injektionen och därefter kan hästarna vaccineras årligen. Unga hästar upp till 4 års ålder kan vinna på att vaccineras en gång/halvår även framgent.
Är stoet inte vaccinerat kan fölet vaccineras som tidigast vid 3 månaders ålder, innan dess kan de inte svara på vaccinet och bilda antikroppar.
Vaccination vuxna hästar: grundvaccination mot influensa och stelkramp utförs på samma vis som för föl och unghästar. Efter grundvaccinationen behöver stelkramp bara ges vart tredje år. Tävlingshästar som inte fått sin revaccination mot influensa inom 365 dagar får inte starta, men sker vaccinationen inom 365+21 dagar för ridhästar och inom 365+31 dagar för travhästar behöver inte grundvaccinationen göras om.

Andra vacciner
Botulism: orsakas av en bakterie vars gift hästar är väldigt känsliga för. Bakterien kan bilda gift t.ex. i ensilage av sämre hygienisk kvalitet och detta orsakar en förlamning av hästarnas muskulatur. Det är en ovanlig sjukdom men med relativt dålig prognos om hästen väl skulle drabbas. Grundvaccinationen utförs genom att hästen får tre injektioner med 4 veckors mellanrum och därefter vaccineras hästen årligen.
Herpesvirus: orsakar dels luftvägssymptom med feber och hosta, men kan även ge virusabort på dräktiga ston sent i dräktigheten. Vid vaccination mot luftvägssymptomen vaccineras hästen från 6 månaders ålder, revaccination halvårsvis. Det är viktigt att alla hästar i stallet vaccineras mot detta om det ska ha någon effekt! Mot virusaborten vaccineras de dräktiga stona i dräktighetsmånad 5, 7 och 9.

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved