Välj stad

ormbiten hund

Känner du till riskerna med huggormsbett för din hund?

Varje år blir ett stort antal hundar i Sverige bitna av huggormar vilket kan leda till allt från lokal svullnad till allvarlig sjukdom. Varje år dör ett antal hundar av huggormsbett men de allra flesta djur blir friska igen.

Avgörande för utgången är hur mycket ormgift som injiceras, vilket kan vara svårbedömt i akutskedet. Om din fyrfota vän blir ormbiten, uppsök veterinär omgående.

Här får du veta mer om huggormsbett, vilka symptom det kan ge, vad du ska göra om det händer och vilken hjälp som finnsför ormbiten hund.

 

FAKTA OM ORMBETT PÅ HUND.


Huggormen är den enda giftorm som förekommer vilt i Skandinavien. Varje år blir cirka 2000 hundar bitna av huggorm i Sverige. 30 procent av betten är så kallade ”torra bett” utan giftinjektion. Då utvecklar hunden inga symtom.


Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst. Att bli biten av huggorm är allvarligare för hundar och katter jämfört med människor då djuren har mindre kroppsvolym att fördela gifterna på. Katterna brukar i allmänhet klara sig bättre än hundarna.

Så påverkar giftet.

Ormens gift är en blandning av enzymer och har två funktioner; att paralysera och döda bytet, som ofta är en sork, och att underlätta spjälkningen av maten. Bytesdjuret dör oftast antingen på grund av inre blödningar eller för att hjärtverksamheten eller andningen sätts ur spel. Liknande, men mer lokala effekter, uppstår efter huggormsbett hos hund. Blod- och lymfkärlen skadas så att blödningar och svullnad uppstår. Många gånger blir hunden tröttare och blodcirkulationen kan försvagas. Hjärtrytmrubbningar kan tillstöta och ibland även blödningsrubbningar. Om hunden är allvarligt sjukt på grund av huggormsbettet kan skador på inre organ uppstå.
Ormbett, huggormsbett hund.
Huggormsbett på hund är vanligt från vår till sen höst.

VETERINÄR Måns röken ger Goda råd om ormbett

SYMPTOM ORMBETT HUND.


Hundar blir oftast ormbitna i nosen, kring huvudet eller i ett ben. Svullnad uppstår oftast inom två timmar och många gånger blir hunden tröttare än vanligt. Det bitna området är ömt. Allmäntillståndet kan förvärras under det kommande dygnet, det är därför din hund behöver komma till en veterinär för undersökning.


Svullnad.

Beroende på hur mycket ormgift som injicerats blir svullnaden lindrig, måttlig eller kraftig. Det bitna området är ömt. Ibland ser man två små prickar i huden efter ormens tänder. Svullnaden kan öka under de närmaste dagarna för att därefter avklinga.

Systemiska symtom.

Blodcirkulation kan försämras efter ett huggormsbett. Kräkning och diarré är relativt vanliga symtom efter måttlig till kraftig giftöverföring. Ungefär var tionde hund drabbas även av hjärtrytmrubbning. Blödningsrubbningar och skador på inre organ är allvarliga symtom som tack och lov är ovanliga. Rapporterad dödlighet efter huggormsbett hos hund är upp till fyra procent.
Huggormsbett hund, huggorm.
Varje år inträffar cirka 2 000 ormbett på hund i Sverige.
 

Stämmer symtomen?

ÄR DIN HUND ORMBITEN?


Om du vet att din hund har blivit biten av en huggorm gäller det att både bevara lugnet och handla snabbt. Uppsök veterinär omgående. Bär om möjligt din hund så sprids giftet långsammare i kroppen.


Vila.

Det viktigt att din hund inte rör sig efter bettet. Rörelse gör att giftet sprids snabbare ut i kroppen. Om du kan, lyft ditt djur. Lägg inte tryckförband, och försök inte suga ut giftet från bettet.

Åk direkt till veterinär.

Även om din hund verkar obesvärad, uppsök alltid veterinär om du misstänker att hunden blivit ormbiten.

Kortison eller inte?

Tidigare var det vanligt att behandla svullnaden efter ormbett med kortison. Många hundägare har också haft med sig kortison i skogen. Men det finns studier som visar på både positiva och negativa effekter av att ge kortison direkt efter huggormsbett. Prata alltid med veterinär innan du ger ditt djur kortison. Undantaget kan vara om du har mycket lång resväg.

I en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU) i samarbete med Evidensia Södra Djursjukhuset har man studerat effekten av kortisonbehandling hos huggormsbitna hundar, där hälften fick kortison och resten gavs placebo. I studien sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gäller allmäntillståndet och inte heller i graden av svullnad från ormbettet. Läs mer här. 

Eftervård.

Strikt vila i 10–14 dagar rekommenderas efter bettet. Långtidseffekter efter huggormsbett är ovanliga men några upplever nedsatt kondition under en tid.
Huggormsbett hund behandling.

VAD GÖR VETERINÄREN FÖR EN ORMBITEN HUND?


Hur din hund behandlas beror på symtomen. Vid endast lokal svullnad och gott allmäntillstånd, kan hunden ordineras vila hemma. Om allmäntillståndet är påverkat och cirkulationen nedsatt rekommenderas ofta inskrivning för dropp, smärtlindring och observation. Vid allvarliga symtom ges om möjligt antiserum.


Blodprov.

Vid måttliga till kraftiga symtom tas ofta blodprover för att till exempel undersöka röda och vita blodkroppar, blodplättar och lever- och njurvärden. Blodkoagulationen och tecken på hjärtmuskelskada kan undersökas med specifika tester vid behov.

Dropp.

Intravenöst dropp ges ofta efter huggormsbett för att förebygga eller behandla nedsatt blodcirkulation.

Antiserum.

Den enda specifika behandlingen vid huggormsbett är antiserum. Det finns nu ofta tillgängligt vid många större kliniker och djursjukhus. För bäst effekt ska denna behandling sättas in under det första dygnet. Behandlingen är relativt dyr och det finns en viss risk för så kallad anafylaktisk chock, därför ges inte antiserum till alla djur som blivit bitna.
Huggormsbett hund behandling.
Om ormbettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp.
Ormbett, huggormsbett hund behandling.
Håll din hund så stilla som möjligt efter bettet, så minskar risken att giftet sprider sig vidare i kroppen.
Huggormsbett hund behandling.
Kortison? Studier visar både positiva och negativa effekter för kortison vid ormbett. Rådgör med din veterinär!
 
Hitta din närmaste Evidensiaklinik
 

Evidensiaplus

Kundklubben som gör skillnad.
Bonus på köp och behandlingar.
Gratis medlemskap.
Hälsotips för ditt djur.

BLI MEDLEM NU

Om Evidensia

Evidensia är Europas kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Vi erbjuder fler specialister och mer avancerad utrustning än andra. Vi bedriver också mer utbildning och klinisk forskning än andra. Hos oss får viktiga familjemedlemmar veterinärmedicinsk service i världsklass. Tillsammans erbjuder vi ett unikt samarbete kring varje djur.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. Bara så kan man skapa morgondagens djursjukvård

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 160 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved