Välj stad

om din katt dricker
och kissar mycket


Har din katt svårt att hålla tätt?

Har den börjat kissa inomhus? Kissar den oftare och mer än vanligt? Eller har den börjat dricka mer än vanligt? Detta är vanliga symtom hos våra hundar och kan bero på en rad olika sjukdomar. Några är urinvägsinfektion, diabetes, livmoderinflammation och problem med njurarna. Det finns också flera andra sjukdomar det kan bero på.

Om du misstänker att din vän dricker eller kissar på ett onormalt sätt, vänta inte med att kontakta veterinär. Ju tidigare du kommer desto bättre är chansen att ditt djur får bästa behandling i rätt tid.
 

DEN VIKTIGA VÄRSKEBALANSEN


Vatten är förutsättningen för allt liv på jorden, och alla kända livsformer är beroende av vatten. Precis som hos människan renar vatten kattens kropp och behövs för att optimera vätskebalansen och hålla alla organ vid full hälsa.


Det dagliga vattenintaget hos din katt är reglerat av ett samspel mellan hjärna, hormoner och njurar. En obalans i detta system kan uppstå av olika anledningar, och kan då orsaka ett ökat behov av att dricka för att vätskebalans därigenom ska säkras i kroppen. Vätskebrist kan om den är allvarlig i sig själv ge symtom såsom trötthet, svaghet och förvirring.

Kattens drickande.

En frisk katt dricker normalt väldigt lite, fysiologiskt är den ett ökendjur och koncentrerar sin urin istället för att dricka mer när den är törstig. Ett förändrat drickbeteende innebär nästan alltid att katten sakta börjar dricka mer än tidigare. Eftersom det kommer successivt händer det att du som ägare märker det först när katten dricker ganska mycket.

Tycker du att din katt dricker mer än vanligt, vänta inte med att kontakta veterinär.
 
Om din katt dricker och kissar mycket.
Vätskebalansen hos katten är viktig.

ÖKAT DRICKANDE OCH KISSANDE
- SYMTOM PÅ BLAND ANNAT DIABETES OCH NJURSJUKDOM.


Ökat drickande och kissande kan vara symtom på många sjukdomar. Var observant på om din katt kissar mer eller oftare än vanligt, ”läcker kiss”/visar inkontinens, kissar inomhus eller dricker mer än vanligt. Dessa symtom kan också vara tecken på en störning i beteendet.


Njursjukdom.

Vanligt hos äldre katter. Kan ibland vara medfött och diagnostiseras vid unga år. Andra symtom är minskad aptit, avmagring och kräkning.

Diabetes.

Gäller oftast medelålders till äldre katter. Andra symtom kan vara viktförlust trots ökad aptit.

Urinvägsinfektion.

Ökad risk vid vissa sjukdomar, som njursjukdom, diabetes och Cushing’s sjukdom (se nedan).

Livmoderinflammation.

Inte så vanligt hos katt. Symtom uppstår oftast 2–10 veckor efter löp. Andra symtom är ibland flytning från vulva, trötthet, kräkning, utspänd buk och buksmärta.

Leversjukdom.

Är ibland medfött. Andra symtom kan vara avmagring/minskad växt, magtarmsymtom och neurologiska symtom.

Cushing’s sjukdom.

Orsakas av för hög produktion av kroppens stresshormon cortison och ses sällan hos katt. Andra symtom är ökad aptit, håravfall, motionsintolerans och muskelsvaghet.

Cancer.

Vissa cancersjukdomar har symtom som ökad törst och urinering, samt minskad aptit, trötthet och förstoppning.

Andra sjukdomar.

Hypertyreos och Addisons sjukdom, bland andra.
 

Stämmer symtomen?

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV HEMMA?


Om du misstänker att din katt dricker eller kissar mer än normalt är det viktigt att djuret alltid har fri tillgång till vatten. Annars är risken att djuret kommer att drabbas av vätskeförlust.


Boka alltid tid för undersökning hos veterinär om katten dricker eller kissar onormalt. Det kan vara symtom på en allvarlig sjukdom, även för ett i övrigt friskt djur.

Urinprov.

Ta gärna med ett urinprov. Det brukar gå bra om man använder non-absorberbar kattsand.

Mät hur mycket katten dricker.

Ibland vill veterinären veta hur mycket katten dricker på ett dygn. Häll upp en liter vatten i en skål. Mät och anteckna hur mycket vatten som går åt på ett dygn.
Din katt ska ha fri tillgång till vatten.
Det är viktigt att din katt har fri tillgång till vatten.

VAD GÖR VETERINÄREN?


Ofta kan veterinären utifrån undersökning av din katt och genomgång av dess historik, hitta möjliga diagnoser till varför ditt djur kissar eller dricker för mycket. Eftersom onormalt drickande och kissande är ett mycket stort område finns också mycket kunskap samlad och ditt djur kan i många fall antingen botas eller förbättras markant med behandling.


I samband med undersökningen tas och analyseras det urinprov du tagit med, eller urinprov som tas vid besöket. Detta kan även tas direkt från urinblåsan med spruta och kanyl. Man tittar bland annat på hur koncentrerad urinen är, om den innehåller socker, om det finns tecken på urinsten eller infektion. Om urinprovet inte ger besked om vilken diagnos det gäller kan det behöva tas blodprover. Ibland undersöks katten även med röntgen eller ultraljud.

Behandling.

Behandling sker utifrån vilken sjukdom det gäller. Det kan till exempel innebära antibiotika vid urinvägsinfektion, operation vid livmoderinflammation och insulinbehandling och viktminskning vid diabetes. Du kan också behöva göra uppföljande besök hos veterinär med din katt. I de ytterst få fall det rör sig om cancer innebär behandlingen medicin, strålning och operation beroende på cancerform.
Ofta kan veterinären utifrån undersökning av din katt coh genomgång av dess historik hitta möjliga diagnoser till varför din katt kissar eller dricker för mycket.
Behandling sker utifrån vilken sjukdom det gäller.
 
Hitta din närmaste Evidensiaklinik
 

Evidensiaplus

Kundklubben som gör skillnad.
Bonus på köp och behandlingar.
Gratis medlemskap.
Hälsotips för ditt djur.

BLI MEDLEM NU

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved