Välj stad

om tumörer och knölar hos katt

Har du upptäckt en konstig knöl på din katt?

Det behöver inte vara farligt, men en knöl bör alltid undersökas eftersom den i värsta fall kan vara en tumör.

Allt fler katter behandlas idag för tumörsjukdomar. Våra sällskapsdjur ses alltmer som familjemedlemmar och djurägare vill att svåra sjukdomar ska behandlas. Djuren blir också allt äldre, vilket gör att risken ökar för att fler får cancer, som ofta är en ålderssjukdom. Dessutom har både kunskapen om hur man behandlar tumörer hos djur ökat och utrustningen blivit alltmer avancerad.

Här får du veta mer om cancer hos katter och om hur sjukdomen behandlas.
 

HUR UPPSTÅR TUMÖRER?


Tumören börjar med en cellmutation, en förändring i en cell som är felaktig. Den felaktiga cellen delar sig snabbare än normala celler. Ett antal cellmutationer bidrar till att en cancercell bildas. När en tumör får mer blodtillförsel så växer den snabbare. Men kom ihåg att det finns både godartade och elakartade tumörer. Det är ofta de elakartade som växer snabbast och är farliga.


En katt kan gå omkring med en växande tumör under lång tid utan att man vet om det. Det är därför man oftast upptäcker cancer i ett sent skede, inte minst när det gäller djur, som inte kan förmedla vad de känner.
Katt tumör, cancer, knöl.

Onkologi.

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologi. Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider i vissa fall ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott. Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat att det är en elakartad, så kallad malign, tumör. En godartad tumör kallas för en benign tumör. Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos.

VETERINÄR annika tranaeus rowe ger Goda råd om knölar

SYMTOM OCH ORSAKER.


Eftersom tumörer kan utvecklas i organ i hela kroppen, kan symtomen vara väldigt olika. Gemensamt är att ju tidigare man ställer diagnos, desto bättre är ofta prognosen. Risken är då mindre att tumören spridit sig och sjukdomen är lättare att bota. Kom ihåg att knölar i huden kan bero på mycket annat än cancer, som infektioner eller helt ofarliga ansamlingar av fett.


Orsaker.

Cancer är en komplex sjukdom som kan uppstå av en rad olika anledningar, till exempel kronisk exponering av solljus, genetiska orsaker, kronisk inflammation eller skada på kroppen. Även hormoner och vissa virusinfektioner kan påverka utveckling av tumörer hos katten.

Symtom.

Symtomen på cancer är ofta ospecifika och diffusa. Det kan vara allt från en knöl i huden till krampanfall, trötthet, kräkning, diarré eller hosta. Men dessa är också vanliga symtom på andra sjukdomar och behöver alltså inte betyda att ditt djur drabbats av just cancer. Symtomen ska tas på allvar och du bör ändå kontakta veterinär.

Symtomen kan bestå av:


• Onormala svullnader som växer eller inte går över.
• Sår som vägrar läka.
• Blödning från någon kroppsöppning utan känd orsak.
• Smärta.
• Ovillighet att röra sig,
• Ihållande hälta eller stelhet,
• Feber.
• Snabb eller extrem viktminskning.
• Konstant trötthet.
• Svaghet.
• Tydligt nedsatt aptit.
• Problem att svälja eller äta.
• Motbjudande lukt.
• Svårighet att andas, kissa eller bajsa.
Katt cancer tumör trött.
Ett av symptomen på cancer hos katt är konstant trötthet.
 

Stämmer symtomen?

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV HEMMA?


Det viktigaste du kan göra för att upptäcka en knöl hos din katt är att undersöka den regelbundet. Har du dessutom koll på vad som är normalt beteende för katten kan du tidigare upptäcka förändringar. Medelålders och äldre katter kan du ta till en hälsokontroll då veterinären går igenom hela katten och den blir ordentligt undersökt.


Undersök din katt.

Gå igenom kattens kropp regelbundet och noga från topp till tå. Kläm och känn längs med hela kroppen ner till varje tass. Känn mellan trampdynorna. Titta i öron och mun, glöm inte att titta under tungan och i gommen. Lyft på svansen och titta på området kring analöppningen. Känn på lymfkörtlar och juver. Se hur katten rör sig, finns någon hälta, verkar den ha ont någonstans?

Upptäcker du en knöl, börja med att bara notera den, och håll sedan koll på om den växer. Känn på knölen varje vecka. Växer den, kontakta veterinär. Det gäller att ställa diagnos snabbt. En knöl kan också vara en böld som vuxit, till exempel om katten blivit riven eller biten.
Katt cancer tumör undersök.
Undersök din katt regelbundet.

VAD GÖR VETERINÄREN?


Inom Evidensia bedrivs en högt specialiserad behandling av katter med tumörsjukdomar. Varje klinik kan hjälpa dig att undersöka knölar och du kan få remiss till våra större djursjukhus som erbjuder avancerad diagnostik, kirurgi och flera typer av behandling med cellgifter.


Diagnos.

Diagnos ställs genom undersökning, blodprover, cellprov, röntgen, ultraljud, CT, MRI, vävnadsprover med mera. När man vet vilken tumörtyp det rör sig om görs ibland kompletterande undersökningar för att kunna föreslå den bästa behandlingen. De tankar, önskemål och förutsättningar du som djurägare har, påverkar naturligtvis valet.

Behandling.

Inom veterinärmedicinen används kirurgi, medicin och strålning mot cancer. Metoderna används var och en för sig eller i kombination och beroende på tumörens typ, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd hos katten eller hunden. Syftet kan vara att bota djuret, hålla tumören under kontroll, att fördröja symtom och att öka eller behålla kattens livskvalitet.

Cancer och etik.

Att behandla cancer hos katt är alltid ett etiskt ställningstagande. Även om det finns möjlighet att behandla cancer är det en sammanvägning av olika faktorer som påverkar beslutet för just ditt djur. Cancer går inte alltid att bota, men i många fall kan katten få förbättrad livskvalitet och ett längre liv. Målet är att katten ska må bättre under och efter behandlingen än vad den gjorde innan. Katten ska också kunna leva sitt vanliga liv under behandlingen. Du har en tät dialog med veterinären kring vad de olika stegen innebär och du kan välja att avbryta en behandling när du vill.
katt tumör, cancer, behandling.
För att ställa diagnos tar man prover och använder avancerad veterinärmedicinsk utrustning. Du har alltid en tät dialog med din veterinär om de olika alternativ som finns.
Katt tumör, cancer, behandling.
Både hundar och katter undersöks med datortomografi, CT, när det behövs.
 
Hitta din närmaste Evidensiaklinik
 

Evidensiaplus

Kundklubben som gör skillnad.
Bonus på köp och behandlingar.
Gratis medlemskap.
Hälsotips för ditt djur.

BLI MEDLEM NU

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved