Historia

Evidensia startade under 2012 när några av Sveriges äldsta och främsta djursjukhus och deras kliniker gick samman. Med gemensamma värderingar och liknande arbetssätt bestämde vi oss för att göra gemensam sak för att kunna erbjuda den allra bästa vården till landets alla sällskapsdjur.

Till den gemenskapen har sedan flera av de finaste djursjukhusen och djurklinikerna i Norden i snabb takt valt att ansluta sig. De djursjukhus som från början gick samman var: dåvarande Djursjukhuset Malmö, Regiondjursjukhuset Helsingborg, Strömsholm Specialistdjursjukhuset Hund och Katt, Strömsholm Specialistdjursjukhuset Häst och Södra Djursjukhuset i Stockholm.
Landet äldsta och främsta djursjukhus
Helsingborgs Djursjukhus var Sveriges första djursjukhus och grundades 1954. I ett riksdagsbeslut fastslogs då att kliniken skulle vara en regional djursjukvårdsinrättning för de fem sydliga länen. Djursjukhuset Malmö grundades 1958. Länge var Hushållningsällskapet Malmöhus huvudman, men när djursjukhusen ständigt växte fann man till sist att en stiftelse var bättre lämpad att sköta verksamheten. Stiftelsen Svensk Djursjukvård tog över ägarskapet. Sedan Evidensia bildades har stiftelsens roll förändrats. Man är fortfarande delägare och även hyresvärd. Kvar finns också uppdraget - att oberoende verka för djursjukvård i Helsingborg och Mlamö. Det ger stabilitet för framtiden.   

I Strömsholm har det bedrivits djursjukvård sedan 1964 förutom den månghundraåriga hästsjukvården på samma plats. Redan från början insåg man att det geografiska läget på landet innebar en utmaning. Därför var ambitionen tidigt att vara ett remisssjukhus och att ständigt ligga i framkant när det gäller utveckling, teknik och att sprida kunskap. Från början ägdes djursjukhuset av Stiftelsen Strömsholm. I dag är stiftelsen kvar som delägare och hyresvärd, men med en annan roll. Stiftelsen satsar många miljoner för att bidra till att höja kompetensnivån, finansiera speciella projekt och köpa in teknisk utrustning.  

Södra Djursjukhuset i Stockholm startade 1967 och knöt till sig duktiga medarbetare och har genom åren arbetat målmedvetet för att följa veterinärmedicinens utveckling med höga krav på kvalitet och service.  

Alla Evidensias verksamheter har utvecklats och expanderat i samma takt som efterfrågan ökat på djursjukvård när sällskapsdjuren blivit allt viktigare i vårt samhälle.

Från starten har de djursjukhus som bildat Evidensia varit pionjärer och under 2012 vävdes vår historia återigen samman då vi gick ihop.

Allt för att på bästa sätt kunna fortsätta att vara en kvalitetsledande kedja inom djursjukvård och erbjuda djurägare över hela Sverige det allra bästa för djuren.
Besök den vanliga hemsidan
Kontakta oss
Evidensia - En av Europas kvalitetsledande kedjor för djursjukvård!