Välj stad
 

Om din hund får Artros

Är din hund stel när den vaknar på morgonen?
Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma till ro om natten?


På samma sätt som vi människor kan uppleva stela leder och värk så kan också våra fyrbenta vänner drabbas av dessa problem. Svarar du ja på några av frågorna ovan kan det vara symtom på artros i en eller flera leder. Stelhet och hälta hos framför allt unga hundar kan bero på många saker, och det är alltid viktigt att låta din veterinär undersöka hunden för att ställa en korrekt diagnos.

Vänta inte för länge, ju tidigare din hund får träffa en veterinär, desto större är chansen att den får hjälp.

VAD ÄR EGENTLIGEN ARTROS?


Minst en av fem hundar drabbas av artros, som är en progressiv sjukdomsprocess. Men med rätt livsstil och behandling kan de flesta hundar med artros få mindre smärta och bättre livskvalitet.

Artros är en kronisk och fortskridande ledsjukdom. När artros uppstår i en led startas en retning eller inflammation. En del av kroppens försvarsmekanism är att försöka begränsa rörelserna, för att minska smärtan. Då bildas mer bindvävnad i ledkapseln och leden blir stelare.

Kroppen bildar också benpålagringar runt leden, för att reducera ledens rörelseomfång. Framför allt kommer ledbrosket att förlora sina egenskaper. Ytan som normalt är jämn och glatt blir uppruggad, och den normala elasticiteten försvinner. Brosket kan till slut försvinna helt där belastningen är som störst. Denna process kallas artros.

Smärtan från en led gör att hunden ändrar rörelsemönster för att undvika att röra leden. Detta bidrar till spända och smärtande muskler, något som begränsar rörelseomfånget ytterligare.

Så fungerar lederna
Lederna är förutsättningen för hundens rörelser. I leden möts två eller flera benändar, åtskilda av en ledspringa. Ledytorna är täckta av brosk för att kunna glida mot varandra. Här finns också ledvätska som underlättar rörelserna. Leden omges och stabiliseras av en bindvävskapsel, som kan vara förstärkt av ledband. Dessutom omges leden av muskler och senor.
Stel i lederna? Hälta? Svårt att komma till ro?
Det kan tyda på artros.

SYMPTOM OCH ORSAKER


Till skillnad från människan kan hunden inte tala om var den har ont. Hundens beteende visar därför hur den mår. Symtom på artros kan vara stelhet efter vila, hälta på ett eller flera ben, ändrat rörelsemönster, ovilja att gå längre promenader, svullna och varma leder.

Symtomen kan leda till att hunden kan ändra beteende, och visa irritation mot hundar och människor. En del hundar drar sig mer undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande. Symtomen kommer oftast smygande och har en tendens att öka med tiden. Vädret kan påverka smärtan, en del blir sämre i kallt och fuktigt väder.

Vad beror artros på?
Artros hos hund kan vara primär och uppkommer som följd av naturligt åldrande och förslitning eller sekundär som följd av onormal utformning, tillväxtrubbningar eller skador i leden. I en led där ledytorna inte passar ihop eller där det finns instabilitet eller skador i ledytan, skapas en onormal belastning på ledbrosk och ledkapsel. Det sätter i gång en inflammationsprocess i leden som ger ökad mängd ledvätska, svullnad, smärta och hälta. Om inflammationen fortsätter börjar ledbrosket brytas ner, och kan i värsta fall försvinna helt.
Brosket i leden kan till slut försvinna helt där belastningen är som störst.

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV HEMMA?


Det finns mycket du kan göra för att förebygga artros. Det viktigaste att tänka på är hundens vikt och kondition. Också om din hund fått diagnosen artros kan du göra mycket för att motverka symtomen.

En hund som har bra muskelmassa och som är i god kondition har bättre förutsättningar för att undvika ledproblem, framför allt tack vare stabila rörelser och bra stöd runt lederna. Övervikt ger en onödigt stor belastning på lederna och medför en ökad risk för att utveckla artros.

Om din hund har fått diagnosen artros finns det mycket du kan göra själv hemma med olika övningar, träningsmoment liksom massage och stretching. Rådgör med din veterinär och kompetent rehabiliteringspersonal. Fysisk aktivitet, god kondition och bra muskelmassa skapar de bästa förutsättningarna för att motverka symtomen vid artros. Överviktiga hundar måste bantas till normal vikt, och regelbunden fysisk aktivitet varje dag är viktig. Det går inte att vila bort artros.

I samarbete med din veterinär får du råd om ett lämpligt motionsprogram och kostprogram för din hund.
Det finns hjälp. Behandlingen mot artros kan oftast hjälpa din vän. Motion är bra för mycket, inte minst för att lindra symtomen vid artros.

VAD GÖR VETERINÄREN?


Om du misstänker att din hund har drabbats av artros är det viktigt att låta din veterinär undersöka den för att ställa diagnos. Ofta är behandlingen mot artros mycket lyckosam och de flesta patienterna blir mycket bättre och kan leva ett aktivt och smärtfritt liv.

Undersökning
Veterinären undersöker hunden och gör en bedömning av dess rörelsemönster. En detaljerad ortopedisk undersökning görs för att fastslå vilken eller vilka leder som orsakar hundens smärta. Via röntgen bedöms ledens utformning och grad av artros. Din hund får lugnande medel för bästa bildkvalitet.

Behandling
Grunden är att bryta den onda cirkeln med mindre rörelse och mer smärta. Ofta behöver hunden hjälp på en rehabiliteringsanläggning för att ändra sina rörelsemönster och lösa upp de smärtsamma spänningarna. Antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner ordineras ofta och utifrån behov, under smärtsamma perioder eller kontinuerligt. Medicinsk behandling med injektion direkt i leder har relativt kort effekt, upprepade behandlingar är omdiskuterat. Använd de kosttillskott som din veterinär rekommenderar. Det finns även särskilda hundfoder som innehåller kosttillskotten


Operation
Titthålsoperation görs ofta vid tillväxtrubbningar i lederna för att förebygga artros. Men det finns ingen möjlighet att operera bort artros. Om artrosen är långt gången kan det i vissa fall vara aktuellt med steloperation
av leden. Vid grav höftledsartros är protes ett alternativ. Proteser för armbågsled och knäled är under utveckling.

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved