Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Bergavägen 3
254 66 Helsingborg

Öppettider

Akutmottagning dygnet runt, året runt
Öppettider reception:
vardagar: 7.30 - 21.00
lör - sön: 9.00 - 18.00
Öppettider butik:
vardagar: 7.30-20.30
lör - sön: 10.00-17.00

Kontakta oss/Boka tid:

042-16 80 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Villkor behandling

för Specialistdjursjukhuset Helsingborg

 
1. Omfattning
Dessa allmänna bestämmelser anger villkoren för behandling av djur på Specialistdjursjukhuset Helsingborg. Bestämmelserna gäller mellan Specialistdjursjukhuset och ägaren till djuret. Om den som lämnat in djuret för behandling är annan än ägaren, ansvarar denna person för att han/hon har fullmakt att för djurägarens räkning skriva in djuret för behandling på de villkor som anges i dessa allmänna bestämmelser.
 
2. Inskrivning
Vid inskrivning ska Specialistdjursjukhuset alltid underrättas om
 
  • Personuppgifter om ägaren till djuret och den som avropat vården
  • Kontaktuppgifter till ägaren eller den ägaren anvisat
  • Försäkringsuppgifter, i förekommande fall
  • Djuret har eller tidigare har haft smittsam sjukdom
  • Djuret har vårdats utomlands

3. Undersökning och pris
Specialistdjursjukhuset utför de undersökningar och behandlingar som bedöms vara bäst för djuret vid varje tillfälle. Specialistdjursjukhuset har löpande kontakt med djurets ägare eller den ägaren anvisat, då information lämnas om pågående behandling.
 
4. Narkos
Komplikationer i samband med narkos är mycket ovanliga. Trots detta uppmärksammas att varje sövning är ett riskmoment. Specialistdjursjukhuset gör  vad det kan för att minimera risker men komplikationer som plötslig narkosdöd eller skador vid sövning och uppvakning kan inte alltid förutses.
 
5. Utskrivning
Överenskommelse träffas om när hämtning av djuret och utskrivning kan ske. Efter vissa behandlingar och mindre operationer kan djuret skrivas ut samma dag. Efter större operationer mår djuret bäst av att stanna någon dag för smärtlindring och observation. Vid utskrivning lämnas information om eftervård och eventuellt recept på medicin.
 
6. Betalning
Om djuret är veterinärvårdsförsäkrat kan Specialistdjursjukhuset, mot en direktregleringsavgift, under försäkringsbolagens öppettider hjälpa till att få uppkomna kostnader direktreglerade. Detta innebär att djurets ägare eller den som djurets ägare anvisat erlägger självrisk samt eventuell överskjutande
del som ej ersätts av försäkringen till Specialistdjursjukhuset. Det belopp varmed försäkringsbolaget lämnar ersättning skickas direkt till Specialistdjursjukhuset.
 
Om direktreglering inte kan göras, ska hela kostnaden för besöket betalas vid utskrivning.
 
Specialistdjursjukhuset förbehåller sig rätten att begära att djurets ägare eller den som ägaren anvisat betalar ett förskott på uppkomna kostnader.
    
Betalning kan ske kontant eller med kreditkort, dock ej med American Express eller Diners Club. Betalning kan också ske med kreditlån som djurägaren kan söka innan avhämtning eller direkt på plats under kontorstid hos vår samarbetspartner Humanfinans.
 
7. Om ett djur inte avhämtas i tid tillämpas retentionsrätt
När Specialistdjursjukhuset utfört behandling på ett djur äger Specialistdjursjukhuset rätt att till säkerhet för sin fordran behålla djuret till dess full betalning erlagts för de kostnader som uppkommit. Vid utebliven betalning får Specialistdjursjukhuset sälja djuret och därvid täcka sin fordran med vad som inflyter vid en försäljning.
 
Förutsättningar för försäljningsrätt:
  • Uppdraget har slutförts.
  • Djurets ägare eller den ägaren anvisat har blivit ombedd att hämta djuret och i samband därmed blivit upplyst om vilket belopp som ska betalas och att djuret annars kommer att säljas inom tre månader.
  • Den tidsfrist som angetts enligt punkt två har löpt ut.
     
8. Telefontid
Specialistdjursjukhusets telefonnummer är 042-16 80 00. 
Specialistdjursjukhusets besökstid är efter överenskommelse. Det finns inte alltid möjlighet att träffa en veterinär under besökstiden.
 
9. Ansvarsbegränsning
Specialistdjursjukhuset ansvarar inte för medlämnade persedlar.
 
10. Tvister
Alla tvister med anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. Detta hindrar inte att Specialistdjursjukhuset ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten för obestridd fordran.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved