Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Bergavägen 3
254 66 Helsingborg

Öppettider

Akutmottagning dygnet runt, året runt
Öppettider reception:
vardagar: 7.30 - 21.00
lör - sön: 9.00 - 18.00
Öppettider butik:
vardagar: 7.30-20.30
lör - sön: 10.00-17.00

Kontakta oss/Boka tid:

042-16 80 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Kastration

 
Beslutet huruvida man skall låta kastrera sitt djur eller inte kan vara svårt att ta och djurägare upplever ofta att de har för lite kunskap för att kunna ta ställning till vad de skall göra. För att underlätta har vi valt att sammanfatta de vanligast för- och nackdelarna med ingreppet.
 
De nordiska länderna skiljer sig stort från övriga västvärlden då vi till skillnad från de flesta andra länder inte rutinmässigt kastrerar den större delen av vår sällskapshundspopulation. Detta anses ha att göra med hundhållningen - hundar införskaffas som familjemedlemmar och hålls under god uppsikt och således är inte överpopulation något stort problem. På kattsidan ser det dock annorlunda ut och där kastreras också en mycket större del av djuren för att slippa överpopulation och vildkatter. På kattsidan anses således fördelarna ha en så utpräglad övervikt att vi rutinmässigt rekommenderar kastration om man inte har för avsikt att bedriva avel. Kastration av hon- resp. hankatt går bra att utföra redan innan djuret är könsmoget. Således kommer nedanstående uppgifter huvudsakligen behandla djurslaget hund. För helhetens skull skall vi nämna att det också finns medicinska sätt att könsneutralisera sitt hon- eller handjur på. Detta kommer inte att behandlas i denna text men vi vill dock göra förtydligandet och nämna att långvarigt p-pilleranvändande till honkatt inte är något lämpligt alternativ till kastration då risken för i första hand juvertumörer men även varig livmoderinflammation ökar nämnvärt.
 
Fördelar med kastration:
 
   •  enkelt för ägarna
   •  sjukdomsprofylax
   •  Sjukdomsprofylax - sjukdomar som inte förekommer alls eller med kraftigt minskad förekomst hos kastrerade djur:
 
Tik:
 
sjukdomar i livmodern; varig livmoderinflammation m fl
sjukdomar i äggstockarna
slidframfall
vaginaltumörer
juverinflammation
juvertumörer (skall helst göras tidigt i livet för att ha god profylaktisk effekt, gärna före 1:a ev. 2:a löpet).
 
Hanhund:
 
testikelinflammationer
testikeltumörer
prostatasjukdom
försvagningar i muskulaturen i perinealområdet, sk perinealbråck
nybildningar i ändtarmsregionen; perinealtumörer
 
Nackdelar med kastration:
 
   •  irreversibelt
   •  icke-reproduktiva effekter
   •  Icke-reproduktiva effekter:
 
A) Inkontinens
Tikar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av inkontinens jämfört med okastrerade tikar. De vedertagna siffrorna är att ca 20 % av alla tikar som kastreras kommer att drabbas av inkontinens. Inkontinensen kan utvecklas omedelbart eller dröja flera år innan den debuterar och detta oavsett när i livet tiken kastrerats. Storvuxna raser löper högre risk än småvuxna raser att drabbas av inkontinens och ffa boxrar anses ofta drabbas av kastrationsrelaterad inkontinens.
 
B) Juvenil vulva
Tikar som kastreras unga får ofta en mindre utvecklad vulva. Det är inte att rekommendera att kastrera unga tikar med kroniska problem med slidkatarrer eller med överdriven veckbildning i huden kring vulva. Dessa djur löper en ökad risk att drabbas av sk perivulvär dermatit (hudinflammation i vecken kring vulva) och bör få bli könsmogna (dvs. löpa en gång) innan de kastreras.
 
C) Fetma
Tikar och hanhundar som kastreras löper en ökad risk att drabbas av övervikt. I studier har man kunnat se att risken för övervikt minskar något om kastrationen sker tidigt i livet jämfört med om det sker under vuxen ålder. Det bästa sättet att undvika övervikt är att ge korrekt mängd foder med lämpligt energiinnehåll och motionera hunden regelbundet.
Övervikten i sig kan medföra även andra problem, t.ex. höftledsproblem, korsbandsskador, ökad risk för diabetes mm.
 
D) Päls
Ofta förändras pälsens textur efter kastration, ffa på hundar med långa silkiga behäng där underullen tenderar att dominera. Att pälskvalitén förändras är helt ofarligt men kan ha en kosmetisk påverkan.
 
E) Kroppstyp
Individer som kastreras innan de är fullvuxna tenderar bli något mer högställda än okastrerade individer. Därtill skall man komma ihåg att om man kastrerar en hanhund som unghund får han aldrig riktigt det typiska hanhundsutseendet med bred skalle, hals och bringa osv.
 
F) Beteende
Huvudsakligen gynnsamma effekter; en hanhund som kastreras förhållandevis tidigt i livet utvecklar sannolikt inte hanhundaggressivitet och har ett mindre utvecklat sexuellt beteende (dvs. urinmarkerar inte överallt, bryr sig inte om löptikar osv.). Det finns djurägare som upplever att deras kastrerade hund blir något lugnare men det är svårt att bedöma beteende då det är en individuell uppskattning. I de många studier som är utförda inom området går uppgifterna vitt isär och ingen enhetlig konklusion går att utläsa.
 
Skulle du som djurägare trots ovanstående information känna dig osäker inför vad du skall göra eller om du är intresserad av att könsneutralisera ditt djur tillfälligt på medicinsk väg är du välkommen att ringa och diskutera ditt djur med reproduktionsgruppen. Lycka till i beslutsfattandet!

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved