Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm

Öppettider

Måndag - fredag: 8.00 - 21.00.
Lördag - söndag: 9.30 - 16.00.
Akutmottagning dygnet runt, året runt.

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 0220 - 458 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Minimalt invasiv kirurgi  

 

Det noninvasiva djursjukhuset


Vad är minimalt invasiv kirurgi?
Vid minimalt invasiv kirurgi sker operationen via små portaler (ca 5-12 mm långa), genom vilka både kameror för att kunna visualisera kroppshålorna samt instrument förs in. Kameran ger både en mycket bra överblick samt en förstoring av bilden vilket i sin tur gör att kirurgen kan arbeta mer exakt. Även om inte alla ingrepp kan utföras helt laparoskopiskt/thorakoskopiskt kan en del ingrepp göras delvis med hjälp av denna teknik. Vid ett sådant ingrepp vidgas en av portalerna så pass mycket att det aktuella organet, t ex uterus eller tarmar kan exterioriseras. På så vis ökar antalet ingrepp som är möjliga att utföra med minimalt invasiv teknik. Studier har visat att hundar har en lägre postoperativ smärta efter minimalt invasiv kirurgi jämfört med vid traditionell öppen kirurgi. Detta innebär att de flesta minimalt invasiva ingrepp kan utföras polikliniskt, vilket är speciellt gynnsamt för patienter som blir stressade i sjukhusmiljön.
 

Vilka patienter gynnas av en minimalt invasiv teknik?
Minimalt invasiva tekniker kan utföras på i princip alla patienter så länge de är i kondition att klara av en anestesi och såvida inga andra absoluta kontraindikationer, som t ex dräktighet, föreligger. Laparoskopi/thorakoskopi kan utföras säkert på patienter ned till en kroppsvikt på 2 kg, men vinsten med en sådan teknik måste vägas emot riskerna i varje enskilt fall.
 

Vad är det för eftervård efter ett minimalt invasivt ingrepp?
Normalt återhämtar sig patienten snabbare än efter traditionell öppen kirurgi, men även minimal teknik innebär att djuret genomgått ett kirurgisk ingrepp. Därför krävs vila postoperativt samt såren måste skyddas fram till stygntagning efter 10-12 dagar.
 

Vad finns det för risker och vilka komplikationer kan uppstå efter ett minimalt invasivt ingrepp?
Riskerna efter denna typ av ingrepp ar desamma som vid traditionell kirurgi. Enligt litteraturen är dock förekomsten av postoperativa infektioner och andra sårkomplikationer lägre än vid traditionell kirurgi. I de fall kirurgen av olika anledningar inte kan fullfölja ingreppet via laparoskopi eller thorakoskopi finns alltid möjligheten att konvertera till öppen kirurgi.

 

Processansvarig för MIK, Minimalt invasiv kirurgi Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm:

Michael Brückner
Dr. med. Veterinär, Diplomate ECVS - European College of Veterinary Surgeons
Member of the Veterinary Endoscopic Society
Kontakt: michael.bruckner@evidensia.se

Vilka minimalt invasiva ingrepp kan utföras vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm?

 
• Exploration av abdomen
• Biopsitagning av lever, pancreas, njurar och lymfknutor, samt laparoskopisk exteriorisation av tarmar
  vid biopsitagning
• Ovariektomi, avlägsnande av ovarierester samt laparoskopisk exteriosation av uterus vid ovariohysterektomi,
  t ex i samband med pyometra
• Kryptorchidektomi
• Perkutan cystotomi
• Avlägsnande av solitära främmande kroppar i tarm
• Adrenalektomi
• Cholecystektomi
• Anläggande av peritonealdialyskatetrar samt temporärt dränage av gallblåsa
• Vasopexi
• Splenektomi
Exploration av thorax
• Biopsitagning av pleura, perikard, lungor och thorakala lymfknutor
• Pericardial window vid hydroperikard
• Ligering av ductus thoracicus vid chylothorax
• Partiell eller komplett lunglobektomi
• Omentalisering
• Pleurodes
 
Bild av bukhålan hos hund i samband med ovarieektomi. Till vänster ses mjälten (vit asterisk), nedtill tunntarm (svarta pilar) samt blodkärl som försörjer bukmuskulaturen (vit pil).
 
Höger ovarier: Intraoperativ bild av ovarie vid laparoskopisk ovarieektomi. Till höger i bild ses den högra njuren (vit asterisk). I övrigt ses ligamentum suspensorium (vit pil), bursa ovarica 8svart asterisk) och höger uterushorn (svart pil).
Urinblåsa: Intraoperativ bild vid perkutan cystotomy. Spetsen på trokaren markeras med svart pil och urinstenarna med vit pil.
Pericaridal window: Perikardiet (svart asterisk) lyfts upp med hjälp av endoskopiska peanger och en öppning (svart pil) görs med en endoskopisk sax (vit pil).
 
Suturering efter pericardial window: Hunden ligger i ryggläge efter att en operation avseende pericardial window utförts. En kameraportal (vit pil) och två instrumentportaler (svarta pilar) användes vid ingreppet. En thoraxdrän (vit asterisk) placerades för att avlägsna kvarvarande luft i brösthålan.
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved