Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm

Öppettider

Måndag - fredag: 8.00 - 21.00.
Lördag - söndag: 9.30 - 16.00.
Akutmottagning dygnet runt, året runt.

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 0220 - 458 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Radiojodbehandling

 

Allmän information OM Radiojodbehandling

Min katt har hypertyreos! Vad är det? Vad händer nu?

Hypertyreos, eller giftstruma, är den mest förkommande hormonella sjukdomen hos äldre katter (≥ 10 år). Mer än 9 % av äldre katter har sjukdomen som innebär för hög produktion av sköldkörtelhormon. Sjukdomen orsakas i de flesta fall av en onormal tillväxt av sköldkörteln eller en godartad tumör och endast i undantagsfall av elakartade tumörer. 
 
Sköldkörtelhormoner är mycket viktiga för många system i kroppen. Det förklarar varför hypertyreos kan ge så olika symptom. Avmagring trots normal eller ökad aptit är det vanligaste symptomet och är ett tecken på kroppens ökade ämnesomsättning. Ökad aktivitet, aggressivitet eller oro ses också ofta. Förstorad sköldkörtel, sämre pälskvalitet, minskad muskelmassa, ökad törst, kräkning, diarre högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens eller blåsljud på hjärtat är andra symptom som kan vara tecken på hypertyreos. 
 
Diagnos ställs genom analys av mängden sköldkörtelhormon (T4) i blodet. Ibland kan man inte säkert avgöra om sjukdomen föreligger genom att endast analysera T4 och då kan en så kallad scintigrafisk undersökning av sköldkörteln ge mer information. 
Specialistdjursjukhuset Strömsholm hypertyreos katt.
Tre olika behandlingar av hypertyreos finns: Användningen av antithyroida mediciner är den första, icke botande metoden. Att operera bort sköldkörteln eller radiojodbehandling (behandling med radioaktivt jod) är två botande metoder. 
 
Antithyroida mediciner, till exempel Felimazole®, minskar sköldkörtelns produktion av hormon. Det betyder att sjukdomssymptomen försvinner, men att sköldkörtelvävnaden som är onormal fortsätter att växa med risk att den kan tumöromvandlas. Behandlingen används mest för att stabilisera patienten innan vidare botande behandling. Om man av olika anledningar inte kan gå vidare med botande behandlingar av din katt kan medicinen ges livet ut (1-2 gånger per dag), under förutsättning att din katt tål medicineringen då vissa katter kan få biverkningar i form av kräkningar, nedsatt aptit, leverförändringar och hudproblem. 
 
Kirurgi (tyroidectomi) är en metod där hela sköldkörteln avlägsnas kirurgiskt. Metoden kräver fullständig narkos som kan innebära en risk för katter med hypertyreos. Risken finns även att bisköldkörteln påverkas vilket kan ge kraftiga komplikationer efter operationen exempelvis i form av brist på kalcium. Risk finns också att kroppen utvecklar extra sköldkörtelvävnad som inte sitter på sin vanliga plats (så kallad ektopisk vävnad) med risk för kvarstående hypertyreos. Metoden används inte så ofta på Specialisdjursjukhuset Strömsholm.
 
Radiojodbehandling anses som den säkraste, enklaste och mest effektiva behandlingen mot hypertyreos. Istället för enbart undertryckande effekt innebär jodbehandlingen att sjukdomen botas i de flesta fall eftersom strålningen förstör den sjukliga vävnaden både i sköldkörteln och i eventuell ektopisk vävnad. En annan viktig fördel är att endast en behandling räcker i 87-95% av fallen (5-10% kvarstår hypertyreos efter behandlingen). En ovanlig biverkan av behandlingen är att all sköldkörtelvävnad skadas och katten utvecklar brist på sköldkörtelhormon och kräver behandling i form av ersättningshormon.  Katten måste av strålskyddsskäl stanna på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm under 5-7 dagar. 
 
På Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm har vi valt att göra en så kallad individuellt baserad joddosberäkning för att i möjligaste mån undvika förekomst av kvarstående hypertyreos och minska risken för att slå ut hela sköldkörtelns produktion av hormon efter behandlingen. Det betyder att vi beräknar joddosen för din katt baserad på graden av hypertyreos (T4 blodprov), kliniska symptom och information om hur sköldkörteln är påverkad av sjukdomen. För att vi ska kunna veta detta utför vi alltid en scintigrafisk undersökning innan behandlingen utförs.
 
Det är viktigt att utesluta andra problem, till exempel ett njurproblem eller diabetes mellitus (sockersjuka), innan behandlingen då dessa katter inte lämpar sig alltid för behandling med radioaktivt jod. Eftersom hypertyreos kan maskera en nedsatt njurfunktion rekommenderar vi alltid att behandla katten med antithyroid medicin (Felimazole®) och följa upp njurvärden innan behandlingen med radioaktiv jod startas.
 
Katter som kommer in till oss för radiojodbehandling är inskrivna på en enskild kattvårdsavdelning med stora burar och plats för exempelvis leksaker, filt och egen kattsäng. Vi använder oss av Feliway®, som är en en syntetisk feromonlösning för att skapa en lugn och trygg miljö för din katt.
 
Hur jobbar vi?
 
1. Kommer du in med din katt för ett första besök hos oss får du träffa en veterinär som bekräftar diagnosen och kollar njur-och levervärden, glukos och blodtryck. Ett hjärtultraljud behövs ibland också. Efter diskussion med veterinären beslutar vi vilket metod som är bäst för din katt. Om beslut för radiojodbehandling tas, bokar vi tid för detta i samband med ditt besök.
 
2. Om du kommer på remiss med din katt finns en särskild remiss (remiss för radiojodbehandling) som din remitterande veterinär skickar till oss. Det innebär att vi vanligen inte behöver prover innan behandlingen och att vi kan boka en tid direkt för radiojodbehandlingen. 
 
Efter ni har lämnat din katt hos oss för radiojodbehandling, går vi vidare som följande:
 • vi lägger en kanyl i ett blodkärl för intravenös injektion.
 • din katt får en lugnande medicin och vi utför en kort scintigrafisk undersökning. 
 • efter utvärdering av undersökningen, beräknar vi den individuellt baserade joddosen som din katt behöver. 
 • efter behandlingen gör vi kliniska uppföljningar tills din katt får gå hem inom 5-7 dagar. 
Strålningen från katten kontrollmäts alltid före hemgång.
 
Kontakta oss gärna innan radiojodbehandlingen om ni har små barn eller om ni är gravida! Även om det handlar om väldigt låg strålning, behöver man vara extra försiktigt med barn eller gravida kvinnor.
 
När din katt är hemma igen efter radiojodbehandlingen, bör följande försiktighetsåtgärder göras under de närmaste 14 dagarna:
 • Din katt ska inte komma i kontakt med barn eller gravida kvinnor.
 • Din katt ska vara inomhus framför allt om du bor i tätbebyggt område för att undvika kontakt med barn eller gravida kvinnor.
 • Undvik långvarig närkontakt med ditt djur (t.ex. katt som sover i säng eller långvarigt sittande i knät). Kortare tider (< 1 h) är ofarligt. Vi rekommenderar att tvättar händerna noga efter kontakt med din katt. I allmänhet bör avståndet mellan dig och ditt djur var minst 2 meter.
 • Använd skyddshandskar vid hantering av ditt djurs avföring.
 • Avföring eller andra utsöndringar från de första 14 dagarna ska förvaras i en separat soptunna under 3 månader. Därefter kan det kastas i en vanlig soptunna. 
 • Om du kommer i kontakt med urin, avföring eller saliv från ditt djur, rekommenderar vi att tvätta händerna (eller annan kroppsdel som varit i kontakt) med rikligt med vatten och tvål.
 
Efterkontroll
Vi rekommenderar återbesökstider 1, 3 och 6 månader efter radiojodbehandlingen för kontroll av sköldkörtel- och njurvärden, och blodtryck. Det kan du göra hos remitterande veterinär eller hos oss. 
 
Viktigt att veta inför besöket:
 • Din katt bör vara fastande från kl 22,00 dagen innan radiojodbehandling. Katten får ha vatten hela tiden.
 • Avsluta mediciner mot hypertyreos 10 dagar innan radiojodbehandling.
 • Om du kommer på remiss och din katt har behandlats med Felimazole under flera månader, vill vi gärna att du bokar en tid för ett blodprov av total T4 hos din veterinär 4 dagar innan radiojodbehandlingen ska utföras.
 • Glöm inte din katts favoritmat, leksak, och filt! Plats finns även för en liten kattsäng. Om din katt står på mediciner, annat än mot hypertyreos, ta med dem så det räcker för 1 vecka. 
 
Välkommen!
« Tillbaka

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved