Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg

Bergavägen
254 66 Helsingborg

Öppettider

Måndag - fredag: 8.00 - 16.30.
Lördag - söndag: 11.00 - 15.00.
Akutmottagning dygnet runt, året runt.

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 042 - 16 80 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Kolik

 
Förutom möjligen hälta och trauma är kolik sannolikt den vanligaste orsaken till sjukdom hos häst. Kolik betyder smärta från bukhålan. Kolik är alltså ett symtom och inte en diagnos. Det finns över 100 olika sjukdomstillstånd på häst som kan ge symtom i form av kolik.

En anledning till att kolik är så vanligt kan vara att hästens magtarmkanal inte har anpassat sig till livet som tamhäst. Vildhästar spenderar all sig tid utomhus, strövar över stora områden, och äter minst 70 % av tiden lever dagens förädlade tamhästar inomhus eller i små hagar och serveras högkvalitativt men lättsmält foder.

Symtom


Hästar med lindrig kolik är oroliga, ser sig mot flanken, skrapar med framhovarna, flemar (lyfter överläppen), och ligger mycket. Oftast är aptiten nedsatt. Vid måttlig kolik skrapar hästen mer intensivt med framhovarna, lägger och reser sig, rullar någon gång och stönar. Vid kraftig kolik blir symtomen våldsammare och hästen svårhanterlig och okontrollerad. Den sparkar mot buken, svettas, kastar sig handlöst på marken, rullar frenetiskt eller ligger platt på sidan och stönar.  

Vad gör jag om min häst får kolik?


Hur mycket man ska göra själv innan man kontaktar veterinär beror på hur intensiva smärtor hästen visar. Om hästen har lindriga till måttliga koliksymtom kan man börja med att ta ut all mat ur boxen, notera hur mycket hästen ätit samt mängd och konsistens av träck i boxen. Undersök därefter hästen. Notera symtom och intensitet. Mät rektal temperatur (normalt 37-38 C), lyssna efter bukljud i flankerna, se efter om bukomfånget verkar ökat, titta på slemhinnorna, räkna pulsen genom att lägga handen mot bröstkorgen bakom den vänstra armbågen (normalt 30-40 slag / minut), och känn om hästen är kall i benen eller på öronen. Om hästen mår bra är det bra att motionera lätt genom att leda i grimskaft eller longera. 10-20 minuter är lämpligt och notera gas- och träckavgång. Gör därefter en ny bedömning av hästens status. Testa med en liten tuss hö om den har fått tillbaka aptiten, men ge inte fri tillgång på foder. Om hästen verkar må bättre låter man den vara i boxen och avvaktar lite, men ge inte mer foder och släpp inte observationen. Om hästen fortfarande verkar helt normal efter ett par timmar och har normal träck ger man den normal högiva och återgår följande dag till normal foderstat.
I de fall hästens symtom inte släpper får man göra en bedömning baserat på de kliniska fynden. Om hästens symtom är lindriga och de kliniska parametrarna normala kan man avvakta och observera. Motion 1-2 gånger per timme och dessemellan låta hästen vila men inte äta. Om de lindriga symtomen inte släpper inom 2-3 timmar är det lämpligt att kontakta veterinär för konsultation. I de fall hästens symtom är måttliga eller förvärras, eller om man noterar avvikande kliniska parametrar (t.ex. feber, diarré, hög puls) bör veterinär kontaktas tidigare.  
Om hästen visar kraftiga koliksymtom och inte går att närma sig måste man tillkalla veterinär omgående. Veterinären kan då ge lugnande preparat så att hästen kan undersökas och behandlas. I de fall hästen kastar sig handlöst är det tveksamt om det hjälper att leda eller longera utan det är nog säkrast att låta hästen vara ifred tills dess att veterinären anländer. Tillståndet blir varken bättre eller sämre av att hästen skrapar eller lägger sig och reser sig så det finns egentligen ingen anledning att försöka förhindra dessa beteenden.

 När man är som mest orolig ska man komma ihåg att i de allra flesta fall av kolik handlar det bara om tillfälliga spasmer eller kramper och det räcker med lite motion och att ta bort fodret för att symtomen ska släppa. Ibland behövs kramplösande för att spasmen ska släppa och bara sällan är det något allvarligare problem.


Vad vi kan erbjuda


Kolik är nästintill alltid ett akut problem.
Specialisthästsjukhuset i Helsingborg har jouröppet dygnet runt året runt för dig och dina hästar.
Ni är alltid välkomna att ringa oss för rådfrågning om er häst har kolik (042-168000).
Likaså är ni alltid välkomna direkt hit för undersökning av hästen oavsett hur lindriga symtomen är. Om hästen har kraftiga koliksymtom är fördelen med att köra direkt hit att hästen snabbt får avancerad vård, medan fördelen med att lokal veterinär kommer ut är att hästen kan få smärtstillande preparat vilket gör transporten säkrare.  

I samband med undersökningen ställer våra veterinärer frågor om hästens användning, ålder, symtom, tidigare symtom, och rutiner kring hanteringen dels för att kunna ställa en korrekt diagnos och dels för att kunna ge specifika rekommendationer för att förebygga kolik. Veterinären gör en klinisk undersökning av hästen vilken vanligen innefattar bedömning av symtomens allvarlighetsgrad, slemhinnornas karaktär, pulsfrekvens, bukljud och rektal temperatur. Vi gör rektalundersökning och sondering av magsäcken via näshålan. Rektalundersökningen ger ytterst värdefull information när det gäller bedömningen av orsaken till kolikepisoden. Oftast ges hästen lugnande/avslappnande medicin innan rektalundersökningen. Sondering av magsäcken via näshålan görs för att tömma magsäcken på eventuell gas och vätska samt eventuellt ge medicin, t.ex. paraffinolja. Ibland kompletterar vi med ultraljudsundersökning och bukpunktat. Ett bukpunktat innebär att vi tar prov på den vätska som finns i bukhålan och omger tarmarna. Provet ger information om tarmarnas status och hjälper oss att avgöra ifall t.ex. operation är nödvändigt.

Exempel på enklare åtgärder
Efter undersökning gör veterinären en sammanfattning av fynden och beslutar om behandling. Vi tar årligen emot över 500 hästar med akut kolik. I den absoluta majoriteten av fallen släpper koliksymtomen relativt omgående med kramplösande medicin, sondning med laxerande medel, dropp och motion. Hästen får stå i en av våra intensivvårdsboxar för kontinuerlig övervakning. När hästen är stabil börjar vi ge små mängder hö som gradvis ökas. När hästen bedöms stabil kan den gå hem för vidare övervakning av djurägaren om så önskas, alternativt stannar den ett dygn så att vi ser att den kommer igång att äta ordentligt utan att koliksymtomen kommer tillbaka.

Exempel på lite mer komplicerat fall
Om hästen fortsätter ha koliksymtom efter den initiala undersökningen gör veterinären förnyad kolikundersökning och bedömning av fallet. Hästar som har förstoppning behöver t.ex. ofta upprepade behandlingar med kramplösande medicin och laxerande medel.

Bukoperation
Ibland är det nödvändigt med operation för att hästen ska bli bra. Det kan bli aktuellt om hästen har en kraftig tarmlägesförändring eller omvridning av tarm (sk tarmvred). Avancerade operationer så som bukkirurgi utförs alltid av specialutbildad veterinär kirurg oavsett tidpunkt på dygnet.  
 

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved