Välj stad

Välkommen till Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm

Djursjukhusvägen 11
734 94 Strömsholm

Öppettider

Måndag - fredag: 8.00 - 16.00.
Akutmottagning dygnet runt, året runt.

Kontakta oss/Boka tid:

Tel: 0220 - 452 00
E-post

”Ej akuta frågor. För tidsbokning eller övriga frågor: mejla ditt namn och telefonnummer så kontaktar vi dig”

Inskriven på SpecialistHÄSTsjukhuset STRÖMSHOLM

 

Undersökning och behandling

 

Under vårdtiden utför vi de undersökningar och behandlingar som bedöms var bäst för patienten vid varje tillfälle. Om det blir aktuellt med större åtgärder som inte är planerade från början kontaktar vi Dig först, liksom om patientens tillstånd oväntat skulle försämras.


Viktigt om kostnader


De kostnader som uppstår beror på hur stora resurser som måste sättas in, vilket i sin tur beror på det behov som varje patient har av undersökningar, behandlingar, laboratorieprover, medicinering, övervakning, operationer mm. Från början är det inte möjligt att veta hur stora insatser som kommer att behövas. En preliminär prisuppgift (om du fått en sådan) kan därför aldrig bli exakt. Den slutliga kostnaden kan bli både högre och lägre. Alla åtgärder registreras fortlöpande på data. Be om en prisuppgift i samband med den dagliga telefonkontakten Du har med  Specialistdjursjukhuset Häst. Om du vill sätta en ekonomisk gräns som inte får överskridas måste vi få veta det i tid. Är du osäker på försäkringens giltighet eller hur mycket som försäkringen ersätter måste Du själv kontrollera det med Ditt försäkringsbolag.


Passning på natten


Varje patient som kan behöva vård eller tillsyn nattetid får naturligtvis all den hjälp som erfordras av vår nattpersonal, antingen det gäller tillsyn eller kontroll några gånger under natten eller om det krävs kontinuerlig vård eller övervakning.


Telefontider


Vi ringer upp Dig en gång varje vardag för att tala om hur Din häst mår. Efter större operationer ringer vi upp så snart som möjligt och lämnar information. Det är därför viktigt att vi vet vilket/vilka telefonnummer Du kan nås på både dagtid och övrig tid. På helgdagar (under jourtid) kontaktar vi Dig om patientens tillstånd oväntat skulle försämras.

Besök


Vi har inte alltid möjlighet att ta emot besök. Vill Du besöka Din häst under djursjukhusvistelsen vill vi därför att det sker efter överenskommelse med oss.

Utskrivning


Vi kommer överens per telefon när hemgången ska ske. Utskrivning kan göras vardagar mellan kl. 9.30 och 15.00. Tänk på att alla sjukvårdskostnader måste betalas vid utskrivningen innan djuret lämnas ut. Du kan betala kontant, med check eller med de flesta kredit- och betalkort. (ej American Express eller Diners ) .Är djuret försäkrat kan vi numer under försäkringsbolagens kontorstid hjälpa Dig att få skadan direktreglerad. Då betalar Du endast självrisken samt eventuell överskjutande del som ej ersätts av försäkringsbolaget till oss. Vill du ha direktreglering måste Du meddela oss i god tid före hemgången. Om direktreglering inte kan göras (när försäkringsbolaget har stängt eller när direktreglering inte medges av försäkringsbolaget) måste Du betala hela summan till oss innan hemgång. Kontrollera själv med ditt försäkringsbolag om Du är osäker på försäkringens giltighet eller hur mycket försäkringen ersätter. Du får muntliga eller skriftliga instruktioner om eftervården hemma och om eventuella återbesök. Det är viktigt att Du är helt införstådd med hur eftervården skall skötas. Fråga om något är oklart.

Vi kan inte alltid hjälpa till med lastning av Din häst, det är därför viktigt att Du har egen lasthjälp med.


Hemma igen


Om Du undrar över något eller om det uppstår problem, ring oss och fråga. Ring då på 0220- 452 00. Vi är till för att hjälpa och är lika angelägna som Er att det går bra för de patienter som anförtrotts i vår vård. Vi är också mycket glada att få veta hur det går även för de patienter som vi inte får se på återbesök. Skriv gärna några rader och berätta.

Om Evidensia

Välkommen till oss på Evidensia. Sedan starten 2012 har vi vuxit och är i dag en av Europas största och kvalitetsledande kedjor för djursjukvård. Vår storlek är din trygghet. Vilken av våra kliniker eller djursjukhus du än besöker gör vi allt för att ditt djur ska återfå hälsan.
Vi tror på kvalitet och erbjuder specialister och avancerad utrustning. Vi satsar på kompetens och bedriver utbildning och klinisk forskning. Det gör att vi kan erbjuda den bästa veterinärmedicinska hjälp som finns.

Du kan alltid ringa oss, dygnet runt, året om.

Vi vill se fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren. 

Våra Djursjukhus

Djursjukhus

Hästsjukhus

Vi finns i hela Norden!

Med närvaro på närmare 170 platser har vi kliniker och djursjukhus för varje behov. Du hittar oss i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Nederländerna, Tyskland och Schweiz.

Evidensia Djursjukvård AB  |  Djursjukhusvägen 11,73494 Strömsholm Sverige  |  Tel: 0771 - 45 40 00 |  E-post
© Evidensia, All rights reserved